19. april 2024

Foto: Rolf Larsen.

En rapport fra RKKP, viser, at Region Sjælland er den region, hvor der foretages flest amputationer og laves færrest forebyggende karkirurgiske behandlinger.

Foto: Rolf Larsen
En ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, viser, at Region Sjælland er den region, hvor der foretages flest amputationer og laves færrest forebyggende karkirurgiske behandlinger blandt de fem regioner i Danmark.

Rapporten, der udkom i går tirsdag, kom i stand efter det kom frem, at der hvert år foretagets 47 benamputationer, som kunne være undgået i Region Midtjylland.

Mens antallet af amputationer er faldet i Region Nord, Region Syd og i Region Hovedstaden, de seneste år, så er tallet vokset i Region Sjælland.

Region indfører handleplan
RKKP’s rapport får nu Region Sjælland til at indføre en handleplan, som skal nedbringe antallet af amputationer. En hjørnesten i planen bliver at få patienter i risikogrupper tidligere ind i behandlingsforløb. Handleplanen skal også sikre en styrkelse af karkirurgien i Region Sjælland.

Regionens forretningsudvalg vedtog allerede i går handleplanen, der sætter ind på fem områder: faglig udvikling, tidlig opsporing af patienter i risikogrupper, styrket kapacitet til flere karkirurgiske behandlinger, rådgivning til amputerede patienter samt forløbs- og journalgennemgang.

-Vi kan se, at vi har mulighed for at forebygge flere amputationer, når vi særligt sammenligner med Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Vi vil både kigge grundigt ind i, hvordan vi kan lære af de to regioner og samtidigt med vores handleplan sætte massiv fokus på endnu hurtigere faglig udvikling, forebyggelse og at få patienter i risikogrupper tidligere ind i tidligere behandlingsforløb, siger regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen.

Regionrådsformand: Ingen røde flag
-Vi har i Forretningsudvalget selvfølgelig spurgt ind til, om der har været nogle ’røde flag’ i vores behandlinger og kvalitet. Tilbagemeldingen er, at der ikke har været tegn på udfordringer i kvaliteten. De patienter der kommer ind i Region Sjællands karkirurgi er blevet behandlet og udredt, som de skal. Det understreges i øvrigt også af, at regionens karkirurgiske afdeling på Sjællands Universitetshospital de seneste to år af Dagens Medicin har været kåret til landets bedste karkirurgiske afdeling for netop denne type behandlinger, siger Heino Knudsen.

Den fælles undersøgelse fra regionerne tyder på, at de regioner der har lavest amputationsrate er dem, der er længst med indførsel af nye karkirurgiske teknikker.

Tidlig opsporing
Med handleplanen vedtaget af Forretningsudvalget lægges der op til et tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje, praktiserende læger og patientorganisationer.

– Vi skal samarbejde tæt, så vi kan undgå, at patienter kommer så sent på sygehuset, at forebyggende karkirurgisk behandling er for sent. I de tilfælde kan en amputation af en tå, en fod, et underben eller et ben desværre være nødvendigt for at redde liv. De patienter skal vi have opsporet langt tidligere. Vi skal undgå at alvorlig sygdom udvikler sig og på den måde minimere risikoen for benamputation, siger Heino Knudsen.

:NB: