25. juni 2024

Foto: Rolf Larsen.

Byggeriet af et nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk er forsinket med ni måneder.

Byggeriet af et nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk er forsinket med ni måneder.

Årsagen er, at Holbæk Kommune og Lejerbo har brugt de sidste måneder på at få udarbejdet en samarbejdsaftale og en udbudsstrategi.

-I øjeblikket er der stor usikkerhed i bygge- og anlægsbranchen grundet verdenssituationen. Derfor har det krævet en højere grad af dialog og forståelse mellem de involverede parter for at skabe en udbuds- og byggeproces, der er realiserbar, og hvor entrepriseudgifterne kan holdes så lave som muligt. Det er selvfølgelig brandærgerligt, at plejecentret nu først vil stå senere færdig end først planlagt. For vi har sådan brug for det plejecenter, fortæller John Harpøth, der er formand for Udvalget for Ældre og Sundhed.

Byggeriet af det nye plejecenter skal nu i udbud.

Den oprindelige hovedtidsplan fra Lejerbo sagde, at plejecentret skulle stå færdig i april 2024. Men nu forventes byggeriet først at være klar til indflytning i december 2024.

Nedrivning udskydes

På grund af forsinkelsen bliver nedrivningen af den gamle svømmehal udskudt. Oprindeligt skulle nedrivningen begynde i august. Men nu vil nedrivningen i stedet foregår i november for at undgå, at grunden står med huller i en længere periode. Herved skal kommunen ikke betale for leje af byggepladshegn og eventuel udpumpning af vand i huller, der måtte forekomme efter nedrivningen.

Baggrund

Den gamle svømmehal blev nedlagt i forbindelse med åbningen af HOlbæk Sportsby.

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal opføres et plejecenter på den gamle svømmehalsgrund på Vandtårnsvej i Holbæk. Et halv år senere blev Lejerbo valgt til opførelse og drift af det nye plejecenter efter en udvælgelsesproces, hvor fem boligselskaber var inviteret med.

Plejecentret kommer til at omfatte 80 almene ældreboliger.