24. februar 2024

Foto: Rolf Larsen.

På et sted i Bysøparken i Holbæk - hvor man hurtigt kan overse den, når man koncentrerer sig om trafikken - står en buste af grundlovens giver, Kong Frederik d. VII.

På et sted i Bysøparken i Holbæk – hvor man hurtigt kan overse den, når man koncentrerer sig om trafikken – står en buste af grundlovens giver, Kong Frederik d. VII.

Frederik d. 7. regerede Danmark fra 1848 til 1863, og under indflydelse af den urolige situation i Europa, demokratiske og revolutionære strømninger, og de nationalliberales pres for en fri forfatning nedsatte han en grundlovsgivende forsamling. Det udmøntede sig i Danmarks første frie forfatning, Junigrundloven fra 1849, som Frederik d. 7. underskrev den 5. juni. Dermed blev enevælden definitivt afskaffet og der blev indført en Rigsdag bestående af Folketing og Landsting. Valgretten til de to ting blev givet til alle mænd over 30 år med fast bopæl og egen hustand, mens bl.a. kvinder, tyende og omvandrende håndværkere var udelukket fra valgret. Det samme var folk i fængsel eller som modtog fattighjælp. Dermed var det kun ca. 15% af landets befolkning, som havde stemmeret, men det var en begyndelse på demokratiet.

Frederik d. 7. blev en populær konge blandt danskerne ude i landet, han fik tilnavnet “Frederik folkekær”. Der er rejst statuer og buster af ham i flere byer. Således også i Holbæk, hvor H.W. Bissen’s buste blev opstillet i 1876. I dag står den lidt klemt mellem Bysøparken og parkeringspladsen. Kig op næste gang, du kommer forbi på Bysøstræde (pas på trafikken) og se busten af Kong Frederik d. VII – grundlovens giver.