14. juni 2024

Arkivfoto: Pixabay.com.

Holbæk Kommune har valgt, at de kommunale arealer, der forpagtes bort til dyrkning, skal omlægges til økologisk drift.

Det er allerede nu et krav, at kommunens forpagtede landbrugsarealer dyrkes pesticidfrit, men nu går kommunen skridtet videre og stiller krav til økologisk dyrkning på områderne.

Baggrunden for at stille dette krav, er den biodiversitetskrise, som kloden i sin helhed står i. Ved at dyrke jorden økologisk giver vi naturen på og omkring de dyrkede marker bedre vilkår.

Gradvis indfasning

Det bliver ikke med én gang, at arealer gøres økologiske. Det vil i stedet ske efterhånden som de eksisterende forpagtningsaftaler udløber og nye skal forhandles. Så vil kommunen stille krav om, at den landmand, der forpagter jorden, sikrer økologisk certificering af driften på området.

De første kontrakter er i skrivende stund ved at blive genforhandlet, og med udgangen af 2025 vil alle kommunens kontrakter være genforhandlet.

Karen Thestrup, der er formand for kommunens nye udvalg for Klima, Miljø og Natur, er meget tilfreds med at Holbæk Kommune nu tager det fulde skridt i omlægning til økologi:

-Jeg ser økologi som en helt afgørende del af løsningen på biodiversitetskrisen. Samtidig er det også for at sikre vores grundvand at brugen af pesticider må ophøre. Det er ikke kun planter og dyr, det her tiltag kommer til gode. Det er os alle sammen, der får glæde af det. Derfor er jeg rigtig glad for at dette skridt bliver godt modtaget blandt de landmænd, vi samarbejder med.