13. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Mange svage ældre i Holbæk får ikke tandlægehjælp

Forstil dig, at det var din mor, der ikke kunne tygge sin mad på grund af smerter. Eller at det var din demente far, der på kort tid fik mange huller i tænderne.

Begge dele sker desværre i dagens Danmark. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde såkaldt omsorgstandpleje til svækkede ældre, der har svært ved at benytte en almindelig tandlæge. I 2020 blev 103 ældre i Holbæk kommune visiteret til omsorgstandplejen, og det er alt for lidt. Mellem 743 og 895 ældre i kommunen burde ifølge Sundhedsministeriets estimat visiteres til omsorgstandplejen. Det er omsorgssvigt af de svage ældres tænder.

Konsekvenserne kan være alvorlige. De ældre risikerer at få tandsygdomme, fx huller i tænderne og parodontitis, og det går ud over livskvaliteten – deres velbefindende, selvrespekt og sociale relationer. Flere studier viser desuden en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og udvikling af lungebetændelse, som kan være dødelig for et svækket menneske. Og hver 10. indlæggelse blandt ældre med lungebetændelse kan undgås med bedre mundhygiejne, viser undersøgelser.

Det er desværre ikke nyt, at kommunerne svigter de ældre. Allerede i 2016 konkluderede Sundhedsstyrelsen, at alt for få ældre blev visiteret til omsorgstandplejen, og styrelsen anbefalede, at langt flere svage ældre skulle visiteres. Men her fem år senere visiteres der stadig alt for få.

Det er uværdigt og urimeligt. Vores ældre, der har passet og plejet deres tænder hele livet, har ret til en værdig tandpleje. Tandlægeforeningen mener, at ældre i en ældrebolig eller på plejehjem automatisk skal visiteres til omsorgstandplejen.

Jeg opfordrer alle kandidater til kommunalvalget til at tage hånd om problemet. Og kære pårørende. Spørg til omsorgstandplejen og læg pres på dine kommunalpolitikere. Svækkede ældre kan ikke kæmpe for sig selv – men det kan vi.

Med venlig hilsen
Henrik Harmsen
formand for Tandlægeforeningen i Region Sjælland