12. juli 2024

Arkivfoto: Pixabay.

Der er bevilget 1.000.000 kroner fra Landistrikspuljen til et sti-projekt i Udby på Tuse Næs.

Arkivfoto: Pixabay.

Der er bevilget 1.000.000 kroner fra Landistrikspuljen til et sti-projekt i Udby på Tuse Næs.

Det er foreningen Turlandet Tuse Næs, der står bag projektet “Tuse Næs Naturrum på Stiernes Sti”, hvor man ønsker at samle stier og oplevelser omkring Udby på Tuse Næs og at skabe et helt særligt Naturrum med mange anvendelsesmuligheder.

Udover at Stiernes Sti får et forløb, så alle kan anvende de samlede stier, er ambitionen at etablere et Naturrum – hele Tuse Næs’ møde og undervisningssted – med forskellige naturredskaber til motion på en del af det nye stiforløb i området sydøst for Hallerne tæt på Udby (sportshal og ridehal), kaldet Udby Naturskov.

Formålet omkring stiområderne er udover at bevæge sig, gå og løbe, at skabe oplevelser og forbedre naturplejen, at bevare og øge biodiversiteten og det er helt i tråd med Holbæk Kommunes ønske om at blive en endnu vildere kommune naturmæssigt. Naturrummet tænker vi til formidling, møder og undervisning for hele Tuse Næs. Vores fælles Naturrum er tænkt med mødemuligheder, depotrum, lille køkken og handicaptoilet.

Projektet har modtaget støtte fra forskellig side, og det er også muligt at tegne aktier i Naturrummet, hvis man skulle have lyst. Man kan læse mere om Stiernes Sti og projektet i Udby på Turlandet Tuse Næs’ hjemmeside www.tureninaturen.dk.

I forbindelse med offentliggørelsen af de støttede projekter udtaler Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S):

-Det er vigtigt, at man i landsbyerne har mulighed for at styrke det lokale kultur- og fritidsliv, som igen spirer efter en lang periode med nedlukning. Det har stor betydning for danskernes livskvalitet at have gode, nære tilbud, som understøtter alle faser i livet, i alle egne af landet.

Landistrikspuljen havde i 2. runde modtaget 99 ansøgninger og af dem blev der bevilget tilskud på tilsammen ca. 20,3 millioner kroner.