25. februar 2024

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

I den frisatte folkeskole er trivsel og økonomi er to sider af samme sag

Holbæk kommune har fået frihed i tre år til at udvikle sit skolevæsen. Nu er spørgsmålet: ”Udvikle til hvad?”. Nogle skoler har gjort skoledagen kortere – andre er i tænkeboks. Men hvad vil kommunens politikere? Hvad skal skolerne være kendt for om tre år? Hvordan dokumenterer vi, at vores elever er blevet klogere, er blevet bedre? Det er vel ikke nok, at det var sjovt at være fri.

Radikale Venstre ønsker at sætte skolernes ledelser/forældrebestyrelser helt fri ved at give dem fuld råderet over deres økonomi – mod til gengæld at være helt og aldeles ansvarlige for ”alt” i skolens drift: Hvert år forhandler skolen sit budget med skoleudvalget. Når enighed er opnået, har skolen det fulde ansvar for undervisning, trivsel for elever og personale, planlægning, indkøb, kontakt til lokallivet. Skolen bliver selvstyrende i enhver forstand.
Skoler, som ikke ønsker at være økonomisk selvstyrende, modtager det traditionelt tildelte beløb fra forvaltningen.
De selvstyrende skoler har adgang til råd og vejledning om jura mv., når de ønsker det. Hvert år beretter den selvstyrende skole om fremgangen i trivsel og resultater. Sværere er det ikke.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
Holbæk
kandidat til Kommunalvalget for Radikale Venstre.