15. april 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Mere politi i Holbæk

Så har der igen tirsdag aften været skyderi og uro i Ladegårdsparken i Holbæk. Det skaber utryghed og fare for beboerne i boligkvarteret.

Dansk Folkeparti vil have mere politi på gaden i Holbæk og specielt i Ladegårdsparken og Vang-kvarteret. Før politireformen var der i Danmark lokal politi og nærpoliti, som havde lokalt kendskab til de kriminelle i lokalområder. Dansk Folkeparti i Holbæk vil have nærpoliti igen i Holbæk. Gående politi som kan være i fx Ladegårdsparken og tage fat i de lokale kriminelle ligesom de kan hjælpe meget unge med ikke at komme ind i bander og kriminelle grupper i Holbæk.
Lokal politi vil give tryghed for borgerne i Ladegårdsparken og Vang-kvarteret.

Derudover skal Holbæk kommune sætte flere folk ind på SSP arbejde, som sammen med politiet kan tage ud i lokalområder og arbejde med de unge.

Sidst men ikke mindst vil Dansk Folkeparti have boligselskaber til at udnytte den lovgivning, hvor man kan udsætte kriminelle og deres familier fra socialt boligbyggeri. Det vil give muligheden for at få de mest kriminelle ud af både Ladegårdsparken og Vang-kvartererne. Og det vil kunne være med til at skabe en tryg og sikker hverdag for beboerne i området.

Med venlig hilsen

Kim Malmberg Hansen
Formand for Dansk Folkeparti i Holbæk.
Bjergmarken 49.
4300 Holbæk

Kandidat til KV21 Dansk Folkeparti.