1. marts 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Tilfældig sagsbehandling

Venstre i Holbæk Kommune ønsker en smidig sagsbehandling og en servicemindet administration – det er dog ikke altid det vi oplever, for selvom det ofte fungere godt, så er der plads til forbedring. Kommunen er til for virksomheder og borgere og ikke omvendt.

Et eksempel, er påbuddet til TOYS AUTO i Vipperød. I forbindelse med en ansøgning, om placering af 6 containere, “opdager” administrationen at der ikke må være bilsalg på grunden, men udelukkende autoværksted. Dette skyldes at TOYS AUTO er placeret i landzone ifølge lokalplanen. Det betyder at TOYS AUTO må afvikle en del af sin virksomhed, eller flytte. Det er ingenlunde rimeligt! Specielt når vi kan konstatere at bilsalget har foregået i mange år.

I Venstre har vi derfor bedt om en redegørelse – og på baggrund af denne vil vi handle. Vi ville gerne dispensere, så TOYS AUTO kunne forsætte i sin nuværende form. Men da afgørelsen er anket til Planklagenævnet kan vi ikke foretage os mere på nuværende tidspunkt – men det ændre ikke på vores holdning. Vi vil derfor, hvis planklagenævnet giver kommunen medhold, tage initiativ til en ny lokalplan for området, så TOYS AUTO kan fortsætte.

I Venstre begræder vi, at der skal bruges mange ressourcer, både for kommunen, TOYS AUTO, Planklagenævnet, lokale borgere og politikere – en sag man burde kunne have håndteret smidigt til gavn for alle parter.

Karina Helmer – medlem af Klima- og Miljøudvalget (V)
Christian Ahlefeldt-Laurvig – medlem af Klima- og Miljøudvalget (V)
Karin Dahl – kandidat til kommunalvalget (V)
Rasmus Brandstrup Larsen – medlem af Kommunalbestyrelsen (V)

1 thought on “Læserbrev: Tilfældig sagsbehandling

  1. Men administrationen er vel i første omgang nødt til at følge lovgivningen? Eller skal de bare se igennem fingre med, at der har foregået noget ‘ulovligt’ – også selvom det har stået på i mange år?

Comments are closed.