14. april 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev.

Frihed! – Frihed til hvad?

På skoleårets første dag sættes folkeskolen i Holbæk Kommune ”fri” i de tre næste år. Det besluttede Folketinget sidste år, og det tilsluttede kommunalbestyrelsen sig enstemmigt.

I en artikel i bladet NB-kommune i dag fortæller borgmesteren om stabler af forslag, som skolerne er kommet med, og at hun ser reaktionerne fra skoleledere og elever som tegn på, at den hidtidige topstyring af kommunens skolevæsen var forkert.
Det kan jeg kun give hende ret i. Kæmpeskolerne var en katastrofe, som vi var en del, der advarede imod, dengang de blev indført. Nu går 30 procent af kommunens skolebørn i private skoler.

Af de frihedsforslag, der ind til videre er kommet frem, er der imidlertid intet, som ikke kunne lade sig gøre uden frihedsforsøget.
Jo, et enkelt forslag: St. Merløse, Ugerløse og Stestrup skoler vil forsøge sig med en fælles ledelse. Det lyder interessant. Hvorimod ”kortere skoledage”, ”tolærerordninger”, ”færre test”, ”styrket overgang til SFO”, hele tiden har kunnet gøres, hvis kommunalbestyrelsen ellers havde villet.

Nu er én ting jo, hvad borgmester og skoleudvalgsformand glæder sig over? Ind til videre glæder skoleud-valgets formand sig mest over, at der er givet ”frihed”.
”Friheden” er på ingen måde defineret ud over nogle såkaldte ”hegnspæle” om, at budgettet og loven skal overholdes. Ja, hvad ellers?
I princippet er der lagt op til fri leg i elleve skolebestyrelser. Men hvad vil Holbæk kommune med sit sko-levæsen på længere sigt? Ud over at være glad for glæden. Det ved vi intet om.

Mens jeg sad i kommunalbestyrelsen, førte jeg jævnligt i marken, at kommunen skulle definere sit frihedsbegreb som en tillidserklæring til vores ledere, skolebestyrelser og lærere. Konkret fx ved at give til-ladelse til at overføre uforbrugte midler fra skoleår til skoleår, og – for de skoler, der havde lyst til det – at forhandle deres eget budget for næste skoleår.
Samt naturligvis at vise tilliden til, at vore skoleledelser kunne håndtere tilliden. Dødlignende tavshed! Også fra administrationen.

Så langt rækker tilliden åbenbart ikke. Jeg har sågar hørt ellers liberale personer udtrykke, at tillid er godt, men kontrol er bedre – med henvisning forsvarets afbrænding af granater og benzin for 25 år siden. Tilliden til vore ledere og bestyrelser har åbenbart snævre grænser.
Så ja, der er givet ”frihed” – men frihed til hvad?

Bent Brandt (R)
Ahlgade 58B
Holbæk
kandidat til KV21