20. maj 2024

Foto: Michael Johannessen.

"Køretøjet SKAL fjernes inden for 48 timer. I modsat fald vil det blive fjernet af POLITIET for EJERS REGNING" - sådan står der på orange mærker på en række biler på Spånnebæk i Hobæk.

“Køretøjet SKAL fjernes inden for 48 timer. I modsat fald vil det blive fjernet af POLITIET for EJERS REGNING” – sådan står der på orange mærker på en række biler på Spånnebæk i Hobæk.

En fotograf fra Holbaekonline.dk kom fredag forbi rækken af biler – fem i alt – som politiet havde klistret de meget synlige mærker på.

To andre biler, som også stod uden nummerplader, nogle få meter derfra, havde ikke fået påklistret mærket. Om politiet ikke havde set dem, eller de først var blevet stillet efter politiet havde været forbi, vides ikke.

To døgn efter sedlerne var sat på, i dag, lørdag, var tre af de fem biler fjernet. Tilbage stod to, som stadig havde mærker på og de to uden mærker. Om det er politiet, der har fået dem fjernet, eller om det er ejer selv, vides heller ikke.

Politiet kan ifølge Færdelslovens § 123  foranledige et køretøj fjernet for ejers regning, hvis der f.eks. er tale om et “registreringspligtigt køretøj, der henstår uden nummerplader”.