19. april 2024

Café Svanen får nu mulighed for at udvide antallet af p-pladser. Foto: Google Streetview.

Café Svanen i Holbæk får nu mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser.

Café Svanen. Foto: Google Streetview.

Café Svanen i Holbæk får nu mulighed for at udvide antallet af parkeringspladser.

Café Svanen har i øjeblikket en lejekontrakt på 240 m2 grønt område ved cafeen, som kommunen ejer, og som nu er omdannet til grusparkering.

Man har på grund af flere kunder, brug for at udvide antallet af parkeringspladser og har i den forbindelse forhørt sig hos kommunen, om det var muligt at leje yderligere 140 m2 – hvilket vil give 5 ekstra parkeringspladser.

Onsdag aften besluttede kommunalbestyrelsen at efterkomme ønsket. Café Svanen får derfor mulighed for at udvide det lejede areal til 380 m2, hvilket samlet giver plads til 13 parkeringspladser.

Lejen for de 380 m2 er i år på 29,39 kr. pr. m2, hvilket giver kommunen en årlig lejeindtægt på 11.168,20 kroner. Den årlige leje reguleres en gang årligt i forhold til Danmarks statistiks nettoprisindeks. Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning vil der blive indgået en lejeaftale for en 10-årig periode og med opsigelse på 6 måneder.