30. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

De uskyldige børn og deres farlige mødre


Alt tyder på, at et antal danske børn i lejrene i Kurdistan endelig kommer til Danmark. Og at deres mødre følger med. De første antages at være potentielt farlige på længere sigt, de sidst nævnte anses for farlige for fædrelandet allerede.

Jeg forholder mig ikke til den politiske farce, der har udspillet sig igennem længere tid, jeg forholder mig alene til, at denne sag efter min mening er en ganske almindelig tvangsfjernelsessag, der kunne have udspillet sig såvel i Al-Hol som i Allerød, Holbæk eller Lemvig.

For en gammel kommunal chef for blandt andet en familieafdeling, der tager sig vanskeligt stillede familier, drejer denne sag sig i al sin enkelhed om tre mødre, der ikke har formået at varetage deres børns tarv igennem flere år. Således at man nu anser mødrene for farlige for deres børns opvækst og dannelsesproces, suppleret med, at de selv anses for farlige for deres børns fædreland.
Langt mindre end det ville i enhver dansk kommune for længst have mobiliseret de sociale myndigheder og kommunens Børn- og Ungeudvalg, som med en dommer for bordenden og en psykolog på sidelinjen, havde tvangsfjernet børnene af hensyn til disses fremtid og liv. Denne sag opfylder alle krav til tvangsfjernelse.

Nu blev befolkningen vidner til en alenlang politisk stepdans, midlertidigt afsluttet med at hente hele menagen – uskyldige som farlige – tilbage til Danmark.

Jeg må gå ud fra, at tilbagetoget slutter i Kastrup Lufthavn med, at vejen for de tvangsfjernede børn går til deres hjemkommuner og disses sociale myndigheder til opdragelse og et lykkeligt liv.
Mens deres mødre overnatter i Tårnby Arrest, inden rejsen slutter i et fængsel og en retsbygning et eller andet sted i landet med senere domfældelse for, hvad anklagemyndigheden nu finder frem til.

Bent Brandt
Kandidat for Radikale Venstre / KV21
Ahlgade 58B
4300 Holbæk