Kommunalbestyrelsen har vedtaget corona-hjælpepakker

Hjælpepakker skal nu give en håndsrækning til erhvervs-, kultur- og socialområdet i Holbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde onsdag i sidste uge flere tiltag, som skal hjælpe bl.a. virksomheder og foreninger i en økonomisk trængt sitaution som følge af coronakrisen.

-Vi står i en situation, som vi aldrig har stået i før, og den har alvorlige konsekvenser for mange. Jeg er bevidst om, at selvom hvor meget vi end ønsker det, så får vores tiltag ikke de aktuelle udfordringer til at forsvinde for alle nu og her. Men vi sender et klart signal fra kommunens side om, at vi gør, hvad vi kan, for at give en hjælpende hånd. Så jeg er rigtig glad for, at Kommunalbestyrelsens medlemmer over en bred kam er enige om, at vi også i år skal gøre en særlig indsats for at hjælpe erhvervs-, kultur- og socialområderne, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen og peger på, at der er tale om tiltag, som sigter direkte på at hjælpe handels- og kulturlivet i kommunen. Og på at hjælpe foreninger og udsatte borgere i gang igen efter lang tid med restriktioner.

Hjælpepakke til erhvervs-, kultur- og socialområdet i Holbæk Kommune indeholder følgende elementer:

  • Der ikke opkræves fortovsleje i 2021.
  • Arealet til udeservering udvides i 2021, primært i Ahlgade ved at inddrage 17 parkeringspladser.
  • 400.000 kr. i 2021 i en hjælpepakke til foreninger, eventarrangører og kulturarrangementer mv., som ikke er omfattet af regeringens hjælpeordninger.
  • 100.000 kr. i 2021 til særlige sommerferieaktiviteter målrettet almene boligområder.
  • 200.000 kr. i 2021 til § 18 til sociale foreninger og tiltag, der ikke modtager støtte fra de statslige afsatte midler til socialområdet.
  • 540.000 kr. til en Lysfestival til afholdelse i handelsbyerne Tølløse, Svinninge, Jyderup og Holbæk i foråret 2022.
  • Driftsbetalinger og lokaletilskud til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler fremrykkes i 2021.
  • Aktivitetskravene til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler knyttet til kommunale tilskud frafaldes i 2021.
  • 5,5 mio. kr. til flere ressourcer på plan- og byggesagsområdet til hurtigere sagsbehandling. Der afsættes derudover yderligere 1,5 mio. kr. i 2021 til flere ressourcer på plan- og byggesagsområdet til ekstern bistand til en ekstraordinær nedbringelse af sager.
  • Afsatte midler på 2 mio. kr. i 2023 til P-tavler i Holbæk by fremrykkes og frigives til disponering i 2021. Udmøntningen af midlerne sker hurtigst muligt, når Kommunalbestyrelsen har godkendt byrumsplanen medio 2021.

Udover ovenstående initiativer har Kommunalbestyrelsen allerede i december besluttet at fortsætte med fremrykningen af betalinger til leverandører.

De foreslåede hjælpepakker er ikke en del af en hjælpepakke fra regeringen, hvorfor Holbæk Kommune ikke vil blive kompenseret for udgiften. Udgifterne til hjælpepakkerne til erhvervs-, kultur- og socialområdet tages fra Kommunalbestyrelsens bufferpulje til uforudsete udgifter og skal derfor ikke findes andre steder i årets budget.

Leave a Reply