Læserbrev: Corona og psykisk sygdom

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Corona og psykisk sygdom

Som Venstremand, ser jeg med stor glæde, at Kommunalbestyrelsen udviser en stor grad af samarbejdsvilje – specielt under corona.

Sidst har vi, på foranledning af de borgerlige partier iværksat et arbejde, hvor vi ser på muligheder for at hjælpe erhvervslivet, kulturlivet og de mest socialt udsatte. Mit hjerte brænder for dem der har det sværest! Dem der har mest brug for hjælp og en hånd i ryggen. Det er godt at vi fik de socialt udsatte med i aftalen.

Det er derfor vigtigt at vi nu får kigget på området, og selvom vi er alle trætte af corona, så rejser spørgsmålet sig om, hvordan det står til hos de mest socialt udsatte og psykisk syge? Undersøgelser peger på, at flere og flere unge udvikler angst, social forbi og aldrig har så mange unge gået med selvmordstanker. Jeg er alvorligt bange for at disse udfordringer, under Corona, udvikler sig og fører til psykisk sygdom og et evt. misbrug, så sårbare i sidste ende ryger ud over kanten. Jeg tror, at vi skal gøre mere for at de unge ikke ender der, hvor det er svært at komme tilbage på rette spor!

Det er vigtigt at vi nu sætter ekstra spot på området og får undersøgt om min mistanke bliver gjort til skamme. Jeg har på den baggrund bedt socialudvalgsformanden og administrationen om en redegørelse fra afdelingen for Rusmiddel, Forsorg og Forebyggelse om, hvorvidt man ser en øget tilgang af henvendelser, dels af unge, men selvfølgelig for alle aldersgrupper. Hvis der er behov for ekstra ressourcer, så er Venstre klar til at se på finansieringsmuligheder. Corona varer ikke ved – men det kan skabe varige psykiske og sociale problemer også efter corona. Jeg tror på at der er brug for handling her og nu – det skylder vi dem der har det sværest.

Rasmus Brandstrup Larsen, Venstre.
Næstformand for socialudvalget i Holbæk Kommune

Leave a Reply