Læserbrev: Venstres udlændingepolitik vil give Holbæk 117 millioner mere til velfærd

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Venstres udlændingepolitik vil give Holbæk 117 millioner mere til velfærd

Der er 117 millioner kroner mere til Holbæk Kommune, hvis Folketinget vedtager Venstres udlændingepolitik – og Holbæk Kommune tager fat på at arbejde med de redskaber, Venstre foreslår.

117 millioner kroner mere hvert år. 117 millioner kroner mere til borgernær velfærd. Til veje og byudvikling i Holbæk og oplandsbyerne. Eller til andre prioriteter som kultur- og fritidsaktiviteter.

Alene på inden for den borgernære velfærd i børnepasning, folkeskole og ældrepleje vil der være mulighed for at give et kæmpe løft i form af varme hænder:

For 117 millioner kroner kan der ansættes 250 flere pædagoger i Holbæk Kommune. Eller 200 lærere i folkeskolen. Eller 300 flere i ældreplejen. Eller et miks – hvis man som Venstre vil prioritere flere velfærdsområder.

Men pengene kommer ikke af sig selv. De kommer kun, hvis Folketinget og kommunalbestyrelsen i Holbæk går lige så ambitiøst til værks, som Venstre foreslår:

I dag koster dårlig integration af ikke-vestlige indvandrere hvert år det danske samfund 33 milliarder kroner, fordi beskæftigelsen er lavere end danskere.

I løbet af de næste ti år vil vi sikre, at ikke-vestlige indvandrere arbejder i lige så høj grad som danskerne. Og om fem år skal forskellen være halveret.

Venstre vil indføre en arbejdspligt for alle flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med integrationspotentiale. Enten finder man et arbejde eller tager en uddannelse – ellers bliver man sat i et nyttejob. Vi vil genvurdere indvandrere på førtidspension, hvis de har det potentialet til at blive integreret – og kan de arbejde, skal de bidrage til samfundet i det omfang, de kan.

Desuden vil Venstre genindføre integrationsydelsen på det niveau, der var gældende, da Venstre stod i spidsen for Danmark frem til 2019. S-regeringens forhøjelse af ydelserne til arbejdsløse indvandrere med 2000 kroner skattefrit om måneden, skal rulles tilbage, så tilskyndelsen til at tage et arbejde bliver større og ikke mindre.

Endelig skal mange flere indvandrerkvinder i arbejde. Social kontrol skal gøres kriminelt, og mænd der ikke vil lade deres koner arbejde, skal møde klare sanktioner.

Det er en ulykke for både Danmark og de mennesker, der ikke får en plads på arbejdsmarkedet, hvor de kan tjene deres egne penge og får mulighed for at skabe optimale rammer for sig selv og familien.

For os er en pligt at bidrage til fællesskabet, hvis man kan. Det giver store gevinster til alle. Og 117 millioner kroner i Holbæk kommune er også penge.

Med venlig hilsen

Stén Knuth, folketingsmedlem – valgt af Venstre i Holbækkredsen,
Camilla Hove Lund, viceborgmester (V) i Holbæk, Venstres borgmesterkandidat

Leave a Reply