Kommunen hjælper med smitteopsporing

Grafik: Conger Design/Pixabay.


Holbæk Kommune bistår nu Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing, hvis styrelsen ikke kan få kontakt til en borger, der er testet positiv med COVID-19.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen ser positivt på, at kommunens medarbejdere kan bidrage til opsporingsarbejdet:

– Vi har gennem længere tid haft et højt smittetal her i Holbæk Kommune, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bringe det ned. Det er afgørende, at vi får brudt flere smittekæder. Derfor har vi sagt ja til opgaven med at understøtte sundhedsmyndighederne i arbejdet med smitteopsporingen.

Formålet er at sikre, at alle smittede har mulighed for at gå i isolation, og at alle deres nære kontakter får besked. Derudover vil medarbejderne også kontakte borgere senere i sygdomsforløbet, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan komme i kontakt med, for at følge op på, hvordan selvisolationen går og på, om alle nære kontakter er blevet informeret af den smittede.

Aftalen betyder, at Holbæk Kommune deltager i den strukturerede smitteopsporing blandt smittede borgere. Hvis sundhedsmyndighederne ikke kan komme i kontakt med en smittet borger, vil kommunen forsøge at etablere kontakt, enten via telefon eller ved at møde op på borgerens bopæl. Opsporingen skal sikre, at den smittede går i isolation, og at nære kontakter får besked, så de kan gå i isolation og blive testet. Hvis smittede borgere eller nære kontakter ikke har mulighed for at gå i isolation på deres bopæl, kan kommunen hjælpe med et isolationsophold.

-Arbejdet kommer til at foregå hver dag ugen rundt. Styrelsen for Patientsikkerhed vil dagligt videregive oplysninger til os om personer med COVID-19 med bopæl i Holbæk Kommune. Det er disse personer, som vi skal forsøge at kontakte og rådgive. Vi ved fra styrelsen, at mange fortsat er i tvivl om selvisolation, og hvem der er nære kontakter, og derfor er den direkte kontakt til de smittede helt oplagt. Jeg håber, at alle vil tage godt imod vores henvendelse, så vi sammen kan få nedbragt smittetallene og brudt smittekæderne, fortæller borgmesteren.

Leave a Reply