Læserbrev: Den hjælpende hånd til kommunens samarbejdspartner de næste 22 år…

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Den hjælpende hånd til kommunens samarbejdspartner de næste 22 år…

Med 6 stemmer for og 1 imod (Michael Suhr) godkendte økonomiudvalget at nedskrive Sportsbyens sikkerhedssum fra 32 til 6 millioner, fordi Sportsbyen rigtigt gerne vil undgå at skulle betale 90.000 kr. om måneden til sin økonomiske redningsplanke, Sparekassen.

Forståeligt nok, om end der jo må være en (god) grund til, at Sparekassen synes, at 90.000 kr. er prisen for at løbe risikoen for Sportsbyen, så længe Sportsbyens entreprenør ikke får taget sig sammen til at gøre sine forpligtelser færdige derude.

Det skulle ellers have været sket 31.august i år, efter at kommunen har pumpet yderligere 5-6 millioner i foretagendet i marts i år.

Af kommunens egen hjemmeside fremgår, at kun ét – måske to- ud af otte udestående arbejder er gennemført ind til nu.
Der mangler fortsat to hele nybygninger, den tredje eller fjerde nymaling af svømmehallens gulv, et hegn rundt om atletikstadion (som i forvejen ikke kan godkendes for sin indretning af sikkerhedsmæssige grunde), en tribune ved tennisbanerne i stedet for mudderbanken samt forskellig beplantning for et syns skyld…………

Nu er det så, at man som tilskuer til denne åbenbart uendelige føljeton tænker: Var der ikke noget med en kritisk revisorrapport allerede sidste år på denne tid? Hvor der blandt andet stod, at ”… Som anført knytter der sig betydelig usikkerhed til den samlede økonomi i projektet og dermed de endelige konsekvenser for fonden…” og ”På baggrund af ovenstående er der en ikke ubetydelig risiko for, at Fonden har tabt sin kapital”??

Så jeg gik ind på Erhvervsstyrelsens opgørelse over virksomhedernes årsrapporter for 2019. Her kunne jeg konstatere, at der ikke foreligger nogen årsrapport fra Holbæk Sportsby frem til dags dato. Fristen for aflevering er overskredet for længst.

Jeg forespurgte derfor Holbæk Kommune, om årsrapporten er kendt her. Det er den ikke.

Som borgere vælger vi hvert fjerde år de politikere, som vi stoler på, kan holde øje med, hvem de arbejder sammen med for borgernes penge de næste mere end tyve år.

Det valg kræver tillid til dem, vi vælger og til dem, som de vælger som rådgivere.
Ellers sagt på en anden måde: Vores tillid forudsætter, at vi forlods løber en risiko for, at vi tager fejl.

PS. Som kuriosum tjekkede jeg nogle af entreprenørens private firmaers årsrapporter i Erhvervsstyrelsens beholdning. De var indleveret til tiden.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 19. september 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

  • Hanne

    Dette er en “never ending story” på en Holbæk skandale.

    Hvordan kan man fra politisk hold blive ved med at smide penge i dette – åbenbart – bundløse hul ??

    Trods det, at advarselslamperne har blinket kraftigt, følger man fra kommunalt hold øjensynligt overhovedet ikke op på en kritisk revisorrapport, som indikerede betydelig usikkerhed til økonomien i fonden. Derfor ville det have været rettidig omhu fra politikernes side at tilsikre, at man (administration/politikere) udviser seriøs skepsis i stedet for hovedløst bare at ”tro” på, at problemer/mangler nok løses af sig selv – mens man ”stikker hovedet i busken”.

    Det bliver en dyr omgang for borgerne – ikke kun i penge – men i efterfølgende problemer med at løse de meget påtrængende udfordringer i forhold til velfærden.

Leave a Reply