På Østre Færge er der plads både til gående, cyklende og folk på løbehjul

Her på Holbaekonline.dk har vi, som på TV2east og andre medier, beskrevet de problemer der er med at få plads på færgen til både de daglige kunder. især orøborgerne, og de mange, mange turister som benytter sig af muligeden for gratis at besøge Isefjordens Perle i juli måned.

Lokal på orø, taler mange af borgerne om, hvordan de frygter for at sejle med færgen i august og september måned, hvor det ikke kun vil være gratsis at sejle med for gående og cyklister, men også for f.eks. biler. Men her skal tilføjes at Skoleferien slutter omkring 9.august, så må man formode trykket bliver lettet en del.

I dag fredag, besøgte denne artikels forfatter Østre Færge mellem 12.30 og 13.30 for at se hvordan situationen blev taklet her, i det man må formode er myldretid.

Der var slet ikke det pres på man oplevede på øens sydside: Ved begge de sejladser Deres udsendte var med på, var der plads til både biler, gående, cyklister og folk på løbehjul. Ingen blev efterladt, for de biler man ser i bagrunden er parkerede biler. Hvis man skal se på både plus og minussiden er fakta følgende for de to ruter: Begge er gratis for cyklister og gående i juli måned, begge er gratis for (næsten) alle i de to efterfølgende måneder. Østre færge kan tage ca. 40 biler mens Orøfærgen kun kan tage 18, Østre færge sejler tre gange i timen hver vej, mens der går mindst en time for Orøfærgen, ja der kan gå op til 3 timer før den næste færge sejler. Til gengæld har Orøfærgen den fordel den starter fra et mere trafikeret sted end Østre færge, hvilket kan være en fordel hvis man er gående.

Denne artikel er publiceret den 17. juli 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply