12. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Gratis tandpleje til socialt udsatte

Sundhedsvæsenet er kernen i vores velfærdssamfund. Sundhed er meget vigtig og velkendt for alle, eftersom et godt helbred er vejen frem til et mere langt og lykkeligt liv. Det er vigtigt at værne om, at vi i Danmark har fri og lige adgang til sundhed, men når man er særligt socialt udsat, kan adgangen til for eksempel tandplejen være begrænsende. De mest socialt udsatte borgere – for eksempel hjemløse – kan på grund af sociale og økonomiske barrierer ikke regelmæssigt gå til tandlægen. Udover de psykosociale aspekter for individet, såsom at holde sig fra sociale aktiviteter grundet et æstetisk komprimeret tandsæt, kan et syg tandsæt have alvorlige konsekvenser for helbredet, som for eksempel hjerte-kar-sygdom. En hyppigere besøg hos tandlægen kan mindske risikoen for udvikling af flere tilstande, som er skadeligt for sundheden og livskvaliteten.

Derfor er vi begejstret for, at regeringens og støttepartiernes idé og initiativ til at indføre gratis tandpleje til socialt udsatte borgere nu bliver til virkelighed. I sidste uge har Folketinget førstebehandlet lovforslaget – en del af finanslovsaftalen, som har mødt bred politisk opbakning. Det er glædeligt, at det økonomisk er muligt, at vi hjælper dér, hvor det er højst nødvendigt.

Der er flere undersøgelser, som viser, at tandpleje giver socialt udsatte borgere bedre sundhed og et markant løft i livskvaliteten, samt at en sund tandpleje er en vigtig forudsætning for at komme ind på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Der er i øvrigt tre kommuner – Skive, Vordingborg og Svendborg – som tidligere har kørt et forsøg, hvor tandplejen har tilbudt behandling til flere socialt udsatte borgere – en gruppe borgere, vi som samfund har et ekstra stort ansvar for. Alle tre kommuner har haft gode erfaringer med forsøget, da livskvaliteten hos borgerne er steget markant efter endt behandling hos tandlægen.

Der er flere forskellige aktører, herunder tandlægeforeninger, som længe har kæmpet for social lighed i tandplejen som en mærkesag. Der skal lyde en stor tak til alle initiativtagerne for at fremsætte lovforslaget, så man nu kan lykkes med at styrke tandplejen for socialt udsatte borgere. Et retfærdigt velfærdssamfund med en social- og sundhedspolitik, som alle mennesker uanset social baggrund kan få adgang til og være trygge ved, er en hjertesag for os i Socialdemokratiet.

Derya Tamer
Kommunalbestyrelsesmedlem (S)
Socialudvalgsmedlem

Rasmus Horn Langhoff
Folketingsmedlem (S)
Sundhedsordfører