Læserbrev: Nu sker der noget på havnen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Nu sker der noget på havnen

I efteråret vedtog kommunalbestyrelsen en plan for havnen, der også blev meget fint modtaget på et offentligt møde før jul 2019.

Spørgsmålet meldte sig: Ja, planen ser fin ud, men hvornår sker der noget?

Den kommende dagsorden til Klima og Miljø Udvalget giver en del af svaret:

Der sker noget allerede i 2020!

Det er glædeligt at se, at der tages hul på planen om en kanal mellem gl. havn og den tidligere trafikhavn. Det er et dyrt projekt, men det vil i den grad løfte hele havneområdet.

Venstre hviskede borgmesteren i øret, at vi syntes, at vi også skulle tage hul på det store projekt med anlæggelse af kanalen, og det blev heldigvis godt modtaget. Tak for det.

Nu er det naturligvis op til udvalget at behandle sagen, men vi håber på bred forståelse, da det vil passe fint ind i det, som vi tidligere har vedtaget i fællesskab.

Der er også lagt op til ny bro over kanalen ved Blegstrædehagen, renovering af hele kajen, færdiggørelse af hele havnepromenaden og tekniske foranstaltninger for at undgå forurening af havnebassinet, og der tages hul på renoveringen og forskønnelse af de to haller ved kystlivcentret og Nationalmuseet.

Vi mangler at finde financiering til museumskajen ved Kystlivscentret, men mon ikke der kan findes en fond, der er interesseret i at løfte denne opgave, når man ser, at kommunen går så aktivt ind i arbejdet på havnen?

Alle planer på havnen bliver ikke udført på en gang, men vi har taget et stor skridt fremad med de ting, der nu er på dagsordenen.

Økonomisk er der mulighed for at låne til havneformål via en særlig låneadgang. Det gør, at vi nu kan sætte skub i udviklingen og sætte gang i arbejdet bl.a. til glæde for beskæftigelsen.

Det er godt at lave fine planer for mange ting, men det er endnu bedre, når man når dertil, at planerne kan føres ud i livet. Det bliver et stort løft for havnen og for hele Holbæk Kommune.

Carsten Andersen
tidl. medlem af det nu nedlagte politiske havneudvalg
Medlem af Kommunalbestyrelsen i Holbæk (V)

Denne artikel er publiceret den 3. maj 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply