1. marts 2024
Ahlgade foto: Michael Johannessen

Ahlgade foto: Michael Johannessen

Fotograf Michael Johannessen har optaget Ahlgade i Holbæk med et specielt 360° kamera.

Synsvinklen i vidoen kan ændres hele tiden, så man kan se Ahlgade, som var man der selv. Det virker også, hvis man sætter vidoen på pause et givent sted.

Sådan gør du:

Start videoen herunder.
På computer: Benyt kontrolfeltet på vidoen eller musen til at ændre synsvinklen op, ned, højre, venstre.