Læserbrev: Ældrerådet bakker op og påskønner.

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Ældrerådet bakker op og påskønner.

I den seneste tid, er Danmark gradvis ved at lukke ned for at imødegå og begrænse coronasmitten i at spredes, og samtidig forhindre at især de svageste ældre borgere ikke rammes af sygdommen.
Vi er i en periode, hvor der er blevet taget rigtig mange og vidtrækkende beslutninger, som på alle områder påvirker hverdagen.

Ældrerådet i Holbæk Kommune bakker fuldt og helt op om de foranstaltninger, der på nationalt og lokalt plan gennemføres for at forhindre Coronavirussen i at sprede og udvikle sig. Og vi er meget glade for, at der er så stor og bred en folkelig og politisk opbakning bag de iværksatte foranstaltninger.
Vi værdsætter også, at de gennemførte foranstaltninger i Holbæk Kommune er fastlagt efter at Ældrerådet er blevet informeret forinden foranstaltningerne er blevet iværksat.

Samtidig er vi meget tilfredse med, at kommunens ansvarlige på ældre- og sundhedsområdet har handler så ansvarligt og hurtigt, som det er ske.

Vi forstår nødvendigheden af de tiltag, der er besluttet og bakker op om de besøgsrestriktioner, der er gennemført på vore plejehjem og sygehuse. Det samme gælder de begrænsninger, der er foretaget omkring vask og rengøring og lukning af de aktive centre og cafeer, hvor svært det end forekommer.

Vi ved, at de gennemførte begrænsninger desværre har nogle menneskelige konsekvenser for den ældre borger i form af savn og ensomhed. Vi kan derfor kun opfordre til, at pårørende, besøgsvenner og andre, holder kontakten med de ældre via telefonen eller via videokald.

Selvom vi står i en meget alvorlig situation, er det glædeligt, at mange borgere viser samfundssind og at der også i Holbæk Kommune er så mange ansvarsbevidste og flittige medarbejdere indenfor ældre og sundhedsområdet. Vi er imponerede over den store og uvurderlige indsats, der dagligt – hver time døgnet rundt bliver udført af de ansatte indenfor ældre og sundhedssektoren.

De fortjener vores tak, respekt og ros.

Vi kan imidlertid se ind i en fremtid, hvor personalet vil kunne blive presset mere end det er rimeligt, og hvor det vil være nødvendigt at inddrage pensionerede medarbejdere og studerende for at løse opgaven med at passe og pleje de svage ældre.

Det er derfor opløftende at se, at der er så mange pensionerede medarbejdere og studerende, der har tilkendegivet, at de er villige til at stille sig til rådighed i en indsats for at hjælpe de svageste og udsatte ældre medborgere.

Også til dem skal der lyde en stor tak.

På vegne af Ældrerådet
Steen-Kristian Eriksen
formand

Denne artikel er publiceret den 20. marts 2020 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply