16. juni 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/hoangsonftu2/">hoangsonftu2</a> / Pixabay

Arkivfoto: hoangsonftu2 / Pixabay
DMI har lørdag eftermiddag usendt risikovarsel om lokale skybrud. Varslet dækker bl.a. hele Sjælland og dermed også vores område.

Ifølge varslet, der gælder fra kl. 17.00 til 22.00, er der risiko for skybrud, hvor der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

I den forbindelse advarer DMI om, at vand kan samles i lavtliggende områder, f.eks. kældre, vejbaner og viadukter. DMI opfordrer til, at man tilpasser kørselshastigheden til sigtbarhedsfoholdende og ikke kører ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden. Desuden opfordres der til, at man lukker døre og vinduer.