16. juni 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/jggrz/">jggrz</a> / Pixabay

Arkivfoto: jggrz / Pixabay
Det er gået bedre med begrænsningen af CO2 en målsat for 10 år siden. Men der skal stadig gøres noget.

I 2009 indgik Holbæk Kommune en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og har derigennem forpligtiget sig til at nedbringe kommunens egen CO2 udledning med 3 procent årligt.

Fra i 2009 at udlede 15.509 tons var målsætningen således, at der i 2018 skulle udledes 11.437 tons. Og det er sket, og mere til. Sidste år udledte Holbæk Kommune 9.988 tons CO2. Det er knap 13 procent under den målsætning, der blev sat i 2009.

Det glæder John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø:

– Vi skal tage ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune, og i Holbæk Kommune har vi i første omgang plukket de lavt hængende frugter. Det skal forstås, at vi har gennemført rigtig mange klimaskærmprojekter, såsom isolering af ydervægge, tage, vinduer og døre. Så for at nedbringe Holbæk Kommunes CO2 udledning yderligere i de kommende år vil der blive fokuseret på konvertering af bl.a. varmekilder, lyskilder og begrænsning af fossile brændstoffer. Ét område, hvor forbruget nemlig er steget i 2018, er kørsel i kommunens egne biler. Dette område vil derfor indgå i vores arbejde med grøn mobilitet, der også er en del af kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Arbejdet på disse felter er allerede i gang og forventes at få en positiv effekt på Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2019 og frem, fortæller John Harpøth.

Nogle af de kommende tiltag og fokusområder er bl.a.: At man over en 3 årig periode skifter gaskedlerne ud med varmepumper, at der skiftes fra traditionel belysning til LED belysning. Det vil ske med ca 8 lokationer i år og det samme i 2020. Desuden skal Administrationsbygningen på Jernbanevej i Holbæk energirenoveres og have bedre varmeforsyning, klimaskærm, belysning. Projektet løber over 2019 og 2020. Dertil kommer en mere effektiv styring af tekniske installationer og sidst men ikke mindst, så skal kommunens egne matrikler – herunder skoler og daginstitutioner med på vognen og sortere affaldet, ligeså godt som borgerne i kommunen gør det.

Kommunen som virksomhed
Når man taler om kommunens CO2 regnskab, så er det ikke det geografiske område, men kommunen som selvstændig virksomhed. Dermed indgår CO2 udledning fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder m.m. ikke opgørelsen.
Det grønne regnskab for 2018 kan ses på kommunens hjemmeside.

2 thoughts on “Kommunen udledte mindre CO2 end målsat

  1. Kina, Indien, Pakistan, Rusland, Japan og USA er ikke omfattet af Paris hensigtserklæringen, vi betaler derfor for deres udledninger af co2. Det er absurd.

Comments are closed.