16. juni 2024

Arkivfoto: <a href="https://pixabay.com/users/Fotorech/">Fotorech</a> / Pixabay

Arkivfoto: Fotorech / Pixabay

I halvandet år har Projektudvalget for Unge og Uddannelse arbejdet med implementering af Folketingets aftale om bedre veje til uddannelse og job. Nu er Holbæk Kommune klar til, at den nye lovgivning træder i kraft den 1. august.

Folketingets aftale om bedre veje til uddannelse og job indeholder en ny uddannelsespolitisk målsætning, en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og nye krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Ambitionen er, at de unge skal uddanne sig, mens de er unge, at vejen til uddannelse skal være til at overskue og at hjælpen fra kommunen skal være sammenhængende og koordineret.

FGU er en statslig selvejende institution. FGU skal afløse produktionsskolerne og dele af VUC’s uddannelsestilbud. Der kommer til at ligge en FGU-skole i hver af de tre kommuner i FGU Nordvestsjællands dækningsområde. I Holbæk Kommune placeres skolen i Holbæk, i Kalundborg Kommune placeres skolen i Svebølle, og i Odsherred Kommune placeres skolen i Fårevejle. Den kommunale ungeindsats er i fuld gang med at målgruppevurdere unge til FGU til start den 1. august 2019.

– Vi ser meget frem til det nye uddannelsestilbud til vores unge borgere. FGU vil forberede dem på at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse til gavn for både dem selv og samfundet”, fortæller Steen Klink, formand for Projektudvalget for Unge og Uddannelse og tilføjer:

– Vi forventer, at det med de nye tiltag bliver nemmere for de unge at finde deres vej til uddannelse og job.

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har bestået af fem politikere fra Kommunalbestyrelsen samt seks personer, der hver især repræsenterer en aktør eller en faglighed indenfor feltet. De seks personer kommer fra NVPRO, VUC, EUC, SOSU, Ungeindsatsen og 10. klassecenteret.

– Den brede viden om de unge i målgruppen og de forskellige perspektiver, som repræsentanterne har bragt med ind i udvalget, har nuanceret drøftelserne og styrket kvaliteten af arbejdet. Det har været et meget givende, tværfagligt stykke arbejde – til gavn for vores unge, fortæller Steen Klink.

Projektudvalget afslutter nu opgaven med at implementere Folketingets aftale om bedre veje til uddannelse og job.