Borgmestre underskriver hensigtserklæring om fælles spildevandsprojekt

Thomas Adelskov, Odsherred Kommune, og Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk Kommune, PRfoto: Holbæk Kommune

Thomas Adelskov, Odsherred Kommune, og Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk Kommune, PRfoto: Holbæk Kommune

De to borgmestre i henholdsvis Holbæk og Odsherred Kommuner underskrev i går en hensigtserklæring for et fælles spildevandsprojekt.

Spildevandssamarbejdet mellem de to kommuner samt Odsherred Forsyning og FORS lægger op til at undersøge potentialer og muligheder i at lave fælles spildevandshåndtering.

Det er nemlig et fælles ønske at reducere i udledningen af næringsstoffer til Isefjord, at forbedre spildevandsrensningen og skabe rekreative muligheder og naturoplevelser med vådområder i Odsherred Kommune.

– I Holbæk og Odsherred kommuner vil vi den grønne omstilling, og vi tager derfor ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling. Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres, og det gør vi blandt andet ved et indgå i et tværkommunalt spildevandsprojekt. Naturen bliver den store vinder med en markant bedre vandkvalitet i både Isefjord og Holbæk Fjord, fortæller Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Udlever store mængder næringsstoffer
Isefjord er et stort, men også et sårbart, vandområde. Kommunerne omkring Isefjord er forpligtede til at arbejde for, at miljømålsætningerne for vandmiljøet i Holbæk Fjord og Isefjord bliver opnået. I dag udleder Holbæk og Odsherred kommuner store mængder af næringsstoffer til fjorden, og der er behov for at intensivere miljøindsatsen gennem investeringer i nye og bedre renseløsninger.

– Det samarbejde, vi nu indgår i sammen med Holbæk Kommune, harmonerer særdeles godt med vores spildevandsplan for et renere vandmiljø i Isefjorden til glæde for naturen og dermed for os alle, og vi ser frem til ved fælles indsats at kunne reducere udledningen af næringsstoffer. Vi er i Odsherred Kommune i forvejen i gang med en langsigtet plan for kloakering af sommerhusområderne, hvor de lavest liggende områder har førsteprioritet. Med dette nye samarbejde vil vi kunne sætte yderligere skub på en positiv udvikling i den rigtige retning for miljøet, siger Odsherreds borgmester Thomas Adelskov.

De to borgmestre underskrev hensigtserklæringen på Audebo Dæmningen, lige på kommunegrænsen mellem de to kommuner.

Denne artikel er publiceret den 14. maj 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply