Borgmesteren: enighed om nej til biogasanlæg i Snævre Vest

Foto: Alex Christensen


Det ser ud til, at en enig kommunalbestyrelse nu vil stemme nej til biogasanlæg i Snævre Vest. Det meddeler borgmester Christina K. Hansen.

S, SF og DF kommer nu med en fælles udmelding: For store bekymringer ved placering i Snævre Vest.

Mandag aften afholdte Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet et fælles møde. På dagsordenen havde de ét punkt: stillingtagen til placeringen af et biogasanlæg i Snævre Vest.

På baggrund af mødet udtaler Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen:

– Det har ikke været nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet har været bekymret for placeringen af biogasanlægget, særligt når det handler om tung trafik. I løbet af høringsperioden har vi ikke kunne få manet vores bekymringer helt i jorden, og derfor kan vi ikke stemme ja til placeringen i Snævre Vest.

– Dermed er det stort set en enig kommmunalbestyrelse, der med al sandsynlighed ender med at stemme nej til et biogasanlæg i Snævre Vest, når sagen skal til afstemning i kommunalbestyrelsen den 19. juni.

Borgmesteren ser dog lyst på fremtiden for den grønne omstilling i Holbæk Kommune:

– I Socialdemokratiet vil vi gerne have biogas, men det skal ikke være for enhver pris. Nu glæder jeg mig over, at en samlet kommunalbestyrelse har givet udtryk for, at vi skal sætte gang i den grønne omstilling. Det arbejder glæder jeg mig til – med eller uden biogas, siger hun.  

Manglende erfaring gjorde forskellen
SFs medlem, Bente Röttig, har i løbet af høringsprocessen været meget optaget af, om firmaet bag anlægget, Nature Energy, havde erfaringen med at drive et biogasanlæg så tæt på byer:

– Jeg har lyttet og overvejet meget nøje i løbet af høringsprocessen. Jeg har hele tiden været skeptisk over, om firmaet bag anlægget havde erfaring nok med at drive biogasanlæg så tæt på byer. I løbet af høringsperioden er jeg blevet opmærksom på, at Nature Energy ikke har denne erfaring, og derfor vil jeg ikke stemme for en placering i Snævre, udtaler Bente Röttig.

Vigtigt at afholde høringsproces
Sagen om biogasanlægget har været sendt i en 8 ugers lang høringsproces, som er noget længere end andre kommuner. Men det har der været en god grund til, påpeger Viceborgmester John Harpøth fra Dansk Folkeparti:

– Vi er stadig for biogas i Dansk Folkeparti. Vi har gennemført en demokratisk høringsproces og overholdt alle spilleregler. Nu står vi tilbage og skal træffe en beslutning, og der er for mange usikkerhed og ting vi ikke kan få svar på. Det gør, at vi i Dansk Folkeparti ikke kan bakke op om placeringen i Snævre Vest, udtaler John Harpøth.

Opbakning fra leverandørforeningen
Formand for leverandørforeningen, Klaus Heinemose, er ærgerlig over, at projektet i Snævre Vest ikke bliver til noget. Omvendt forstår han godt bekymringerne hos Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti:

– Fra Leverandørforeningens side er jeg glad for at, at man er positiv over for biogasanlæg og vi vil gerne samarbejde om en anden løsning. Jeg har fuld respekt for politikernes beslutning, og der er fuld opbakning fra vores side, udtaler Klaus Heinemose.

Formanden slår fast, at selvom anlægget med virksomheden Nature Energy ikke bliver til noget, vil foreningen stadig gerne samarbejde med Holbæk Kommune om et andet anlæg. Også selvom det må betyde, at det bliver uden Nature Energy.

Denne artikel er publiceret den 14. maj 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

3 kommentarer

 • Hanne

  ENDELIG 🙂

  Så kom man da til en vis form for fornuft. Nu mangler politikerne bare at se fremad i stedet for at blive ved at fokusere på en “forældet” form for teknologi.

  Den grønne omstilling – som pinedød er nødvendig – bør baseres på sol, vind og de nye teknologier, som ikke har de bi- og følgevirkninger, som biogassen har.

  Ikke flere dispensationer til forøget svineproduktion – please.

  Visioner – dét er fremtiden.

 • Lars O.

  I Spjald vil de gerne have biogas. Men det bor nok heller ikke så mange forskrækkede tilflyttere. https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/restafgroeder-og-gylle-skal-goere-vestjysk-co2-neutral

 • Hanne

  Til almindelig orientering til personer der ikke har deres daglige gang i Spjald, så er der lidt længere mellem beboelserne dér end midt i Holbæk kommune. Og der bor mestendels rolige, besindige jyder i området – og meget få “forskrækkede tilflyttere”.

  Men selv blandt de sindige jyder har der været mange problemer i forbindelse med biogasanlægget, nemlig med de små veje med meget voldsomme mængder af tung trafik – de sindige jyder har nemlig også børn, som cykler til og fra skole, skal man jo bare huske.

Leave a Reply