Kommunalbestyrelsen enig: Her placeres biogas, solceller, vindmøller og rensningsanlæg

Der var enighed ved Kommunalbestyrelsesmødet i weekenden. (Screendump/Holbæk Kommune)


Igennem de seneste par år, har Holbæk Kommune forsøgt at finde placeringer til flere store anlæg i kommunen. Det gælder f.eks. biogasanlægget i Snævre og det nye rensningsanlæg. Men på et hasteindkaldt kommunalbestyrelsesmøde i weekenden faldt alle brikkerne på plads.

Der har været voldsomme protester fra borgerne ved Snævre mod placeringen af et kommende Biogasanlæg i området. Ved Svinninge har der været protester mod et solcelleanlæg og på Tuse Næs har der i årevis været kæmpet en indædt kamp for at forhindre opførelsen af et nyt rensningsanlæg. Det har givet mange søvnløse nætter for både kommunalbestyrelsesmedlemmer og administrationen i Holbæk Kommune.

Men lørdag formiddag skete der noget afgørende, som fik borgmester Christina K. Hansen til at indkalde til et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde.

– Jeg blev ringet op af Holbæk Kommunens direktør for innovation og byplanlægning, som fortalte, at han havde kigget sagerne igennem i løbet af morgenen, og han gerne ville vise mig et udkast til en ny plan for placeringerne, forklarer borgmesteren og tilføjer:

– Et hurtigt kig på de flotte tegninger og mange tal og beregninger, fik mig overbevist med det samme, og jeg indkaldte kommunalbestyrelsen til møde samme formiddag.

Kommunalbestyrelsen efterkommer ønsket fra borgerne i området ved Snævre: Intet biogasanlæg i deres område. Foto: Rolf Larsen


For at undgå demonstrationer og anden uønsket indblanding fra borgerne blev forhandlingerne holdt i al hemmelighed på en fiskerestaurant på havnen i Holbæk. Først da der skulle stemmes, rykkede man mødet til byrådssalen på Det Gamle Rådhus.

Erik Menveds Lov gør nye placeringer mulige
At det var nødvendigt at handle hurtigt og lidt i det skjulte, skal ses i lyset af, at det efterhånden var begyndt at se tvivlsomt ud, hvorvidt flere af projekterne overhovedet kunne gennemføres. De lange sagsbehandlingstider, protester og vaklen frem og tilbage i holdninger hos kommunalbestyrelsesmedlemmerne, har hverken været gode for borgerne, politikerne eller virksomhederne bag de forskellige projekter.

Efter en længere debat og forhandling i Kommunalbestyrelsen, der kun blev afbrudt af, at borgmesteren søndag eftermiddag skulle på besøg i Humørklubben i Ladegårdsparken, lykkedes det at komme frem til et kompromis omkring placeringen af flere større anlæg, som samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte for.

Således blev det besluttet:

I Snævre Vest slipper man for Biogasanlægget, da beboerne i lokalområdet ikke ønsker anlægget placeret lige netop der, hvor de bor. I stedet vil det nye industriområde, efter ønske fra borgerne i området, blive udlagt som såkaldt “grøn zone”. Her skal der så, som erstatning for den manglende biogas-energi i stedet opføres 25 12 Mega Watt vindmøller. Administrationen i kommunen har allerede fået en aftale hjem med virksomheden Narrow West Energy, som skal stå for opførelsen og driften af vindmøllerne.

Der skal opføres 25 vindmæller i den nye “grøn zone” ved Snævre Vest. Arkivfoto: Staunited.

Biogasanlægget vil i stedet blive lagt på Tuse Næs, hvor beboerne i årevis har protesteret mod udsigten til, at et nyt effektivt rensningsanlæg skulle placeres der. En af de helt store fordele ved at placere biogasanlægget på Tuse Næs er, at der i forvejen er en stor produktion af svin på næsset, hvilket betyder, at tungtvognstrafikken udefra bliver begrænset en del. Desuden har den nye cykelsti på Tuse Næs Vej gjort det mere sikkert at færdes i trafikken for de bløde trafikanter. Selvom det oprindelige firma bag biogasanlægget har trukket sig på grund af den nye placering, så har admnistrationen fået en aftale i stand med virksomheden Svinja International, som i forvejen driver biogasanlæg i bl.a. Bosnien.

I Maglebjerg ved Svinninge har beboerne også været på barrikaderne ved udsigten til placeringen af et solcelleanlæg i området. Her har det været lidt sværere for Kommunalbestyrelsen, at komme op med en løsning. Det lykkedes dog til sidst, for det rensningsanlæg, som man ikke ønskede på Tuse Næs, kan snildt opføres på det 30 hektar store område, som var udset til solcelleanlæg. Samtidig er det så tilpas langt ude, at evt. protester vel nærmest ikke kan høres på Rådhuset.

Solcelleanlægget på Holbæk Havn vil gøre det attraktivt at bade ved Havnestranden året rundt. Foto: Jesper von Staffeldt.


Solcelleanlægget, som så ikke placeres i Maglebjerg, finder ny placering på havnen i Holbæk. Her skal solenergien bl.a. bruges til at opvarme vandet ved havnestranden, således, at vinterbaderne ikke behøver at fryse fremover.

En lov fra Erik Menveds tid gør det muligt, at fremsætte og vedtage f.eks. større ændringer i lokalplaner uden at sende dem i høring, hvis de er fremkommet som tilretning af tidligere lokalplaner og -forslag, som følge af efterkommelse af borgerprotester. Kommunalbestyrelsen har derfor ikke fundet det nødvendigt at spørge borgerne, da det jo allerede er sket og man derfor bare har rykket rundt på planerne, så alle bør være tilfredse. Planerne for de nye placeringer er således vedtaget, og det forventes at opførelsen af alle anlæg vil være påbegyndt inden 1. april næste år.


Tilføjet kl. 20.00: Der var selvfølgelig tale om en 1. aprils nar. Redaktionen takker alle som har deltaget, særligt dem det er “gået ud over”. Vi håber, at det har været med til at frembringe et lille smil på læben.


Denne artikel er publiceret den 1. april 2019 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.