Hvor skal læreruddannelse ligge? – borgmestre opfordrer til samarbejde

For fire år siden nedlagde man læreruddannelsen i Holbæk – nu er der debat om, at åbne en læreruddannelse igen og hvor den i så fald skal ligge – skal det være Slagelse, Holbæk eller et helt tredje sted?

I årtier leverede Holbæk Seminarium lærere til Nordvestsjælland – indtil uddannelsen blev centraliseret i Roskilde. Arkivfoto: Rolf Larsen


Der er lærermangel i Odsherred og Holbæk kommuner, hvor kun henholdsvis 71 og 81 procent af lærerne er uddannede. Hvis man vil sikre lærere til de nordvestsjællandske skoler i fremtiden, skal der gøres noget drastisk.

Indtil lukningen af læreruddannelsen på Holbæk Seminarium for fire år siden, var der en fødekæde af lærere til Nordvestsjælland og den vil man gerne have i gang igen.

I øjeblikket går debatten på hvor en sådan uddannelse i givet fald skal placeres, skal det være i Slagelse, Holbæk eller et tredje sted. Men i Odsherred og Holbæk Kommmuner opfordrer borgmestrene til, at man først kigger på indholdet, og derefter placeringen – og at man tænker ud af boksen.

– Set fra min stol, behøver det ikke at være et enten-eller. I stedet for bare at se på placeringer, bør man frem for alt se på en nyskabende form på den ny læreruddannelse. Det er nemlig vejen til faktisk at få flere til at vælge lærergerningen, og ikke bare udvide antallet af uddannelsessteder, siger Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Sygeplejerskeuddannelse som forbillede
De to borgmestre opfordrer i den forbindelse til at lade sig inspirere af den nye sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. Her foregår størstedelen af undervisningen lokalt på det kommunale Holbæk Uddannelses- og Studiecenter og på Holbæk Sygehus. Samtidig har uddannelsen fået en særlig faglig vinkel på sammenhængende patientforløb.

– Der er 60 dygtige studerende med klart flest fra de nordvestsjællandske kommuner. Mange af dem ville formentlig ikke have søgt samme uddannelse, hvis den lå længere væk, og de vil sikkert også i højere grad arbejde i området, når de er færdige. Det bør man lade sig inspirere af, når man ser på en ny læreruddannelse i vores område. Min vision er, at vi går sammen om at skabe en ny form på læreruddannelsen, hvor vi knytter teori og praksis endnu tættere sammen, og dermed forsøger at forhindre det praksischok, som mange nyuddannede lærere får i dag, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Opfordrer til samarbejde
De to borgmestre opfordrer derfor til samarbejde om en ny læreruddannelse:

– Vi byder op til samarbejde med Absalon, med Slagelse, med folketingets politikere og med alle andre, der ønsker at gøre noget alvorligt ved problemerne med at rekruttere lærere. Jeg tror ikke, at en ny læreruddannelse i eksempelvis Slagelse vil gøre, at flere unge mennesker fra Odsherred Kommune vil uddanne sig til lærer. Hvorfor skulle de tage til Slagelse i stedet for til Roskilde, hvor der i dag er en god togforbindelse? Så vi skal tænke nyt og anderledes, hvis vi for alvor skal løse problemerne. Det vil jeg gerne være med til, siger borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov.

Sygeplejerskeuddannelse i Holbæk opstod i et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Holbæk Sygehus, Holbæk Uddannelses- og Læringscenter samt kommunerne Odsherred, Kalundborg, Lejre og Holbæk.

Denne artikel er publiceret den 14. november 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply