1. marts 2024

Visitationszonen omfatter Vangkvarteret og indre by. (Illustration: Midt- og Vestsjællands Politi).

Visitationszonen omfatter Vangkvarteret og indre by. (Illustration: Midt- og Vestsjællands Politi).
Vangkvarteret og midtbyen i Holbæk er begge en del af den netop oprettede visitationszone.

Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi har bestemt, at politiet i en periode skal have udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer i Holbæks indre by og i Vangkvarteret.

Politiet har i oktober registreret flere voldelige sammenstød mellem grupperinger i Holbæk, hvor bl.a. knive og slagvåben er anvendt. Derudover har politiet i grupperingerne observeret personer, der optræder på en måde, der giver politiet grund til at frygte, at der kan være optræk til yderligere voldelige sammenstød.

Det er på den baggrund politiets opfattelse, at der er en meget anspændt stemning i området, samt at grupperingerne har adgang til forskellige typer af våben, hvorfor der skønnes at være en forøget risiko for, at der vil kunne blive foretaget strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Visitationszonen træder i kraft i dag og gælder til og med 31. oktober 2018 og omfatter:

Indre by:
Den nordlige grænse udgøres af Havnevej. Mod vest afgrænses området af Valdemar Sejrsvej, mens Jernbaneplads, Dampmøllevej og Kastanievej afgrænser zonen til Henriettevej. Den østlige afgrænsning af visitationszonen i indre by følger Borgm. N. E. Hansensvej, Carl Reffsvej, Meldahlsvej, Godthåbsvej og Borgmestergårdsvej.

Vangkvarteret:
Mellem Vangkvarteret og indre by i Holbæk går Henriettevej og Roskildevej, som er inkluderet i visitationszonen, og som udgør den vestlige afgrænsning. Mod syd afgrænses zonen af Skagerakvej, og mod øst går afgrænsningen ved Vangkvarterernes naturlige afslutning. Den nordlige afgrænsning ved Vangkvarteret går ved Holbæk Have.

Ifølge politiet er formålet med den målrettede indsats er at kontrollere, om nogen i området besidder eller bærer våben. Politiets indsats har til formål at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.