25. juni 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Et lille beløb med stor betydning…

Der er blevet vendt mange og meget store beløb i de seneste ugers forhandlinger om næste års budgetaftale i Holbæk Kommune. Men nogle gange er de store tal måske ikke de mest interessante.
Ud over fremhæve penge til skolerne, en ny boligstrategi, cykelstier og en intensiv indsats for de arbejdsløse vil vi i Lokallisten gerne dvæle ved den halve million, der er sat af til at opdatere kommunens trafiksikkerhedsplan. Beløbet er beskedent, men det kan få stor betydning for mange mennesker. Vi skal i 2019 bruge de 500.000 kroner på at skabe et opdateret og fakta-baseret grundlag til at beslutte, hvor vi har de største trafikale udfordringer i kommunen, og hvor behovet for cykelstier er størst.

I november 2016 udgav Holbæk Kommune en rapport om trafiksikkerheden, og som opfølgning beskrev et notat fra august 2017, hvilke områder og strækninger der skal prioriteres. Ud over at operere med et begrænset statistisk materiale bygger 2016-rapporten i nogen grad på skolers og borgeres input om trafiksikkerheden, og det er naturligvis relevant at lytte til dem, der kender lokale forhold og har noget på hjerte. Men nogle foreninger, borgere og skoler taler højere og tydeligere end andre, ligesom vi også har lokalområder der har været mere aktive end andre områder i debatten om behovet for cykelstier. Fx kan det undre, at den måske mest trafikerede strækning i Holbæk Kommune uden for Holbæk by, Hovedgaden i Svinninge, slet ikke optræder i notatet fra 2017.

En opdateret trafiksikkerhedsplan skal i højere grad end den nuværende bygge på fakta, dvs. nye og friske trafikmålinger, så trafiktæthed, afviklingen af trafikken, oversigt og trafikmønstrene spiller ind, når vi skal finde løsninger til bløde trafikanter og sikre en smidig afvikling af trafikken. Mangelfuldt talmateriale og udsagn fra borgerne giver ikke et fuldstændigt Det er vigtigt, at vi bruger vores trafik-kroner, hvor behovet er størst.

Lars Qvist, Svinninge, Lokallisten
Susanne Utoft, Svinninge, Lokallisten
Finn Martensen, Jyderup, Lokallisten