26. maj 2024

Modelfoto: <a href="https://pixabay.com/users/jarmoluk/">jarmoluk</a> / Pixabay

Modelfoto: jarmoluk / Pixabay
Antallet af ledige a-kasse medlemmer i Holbæk Kommune er faldet med godt tolv procent over det sidste år – det er langt mere end på landsplan.

I juni måned 2018 var der således 699 forsikrede ledige i Holbæk Kommune, hvilket er det laveste niveau i juni måned siden sidste opsving for 10 år siden.

Det gennemsnitlige tal for de øvrige kommuner i Danmark er 5,3 procent.

Tallene glæder borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S):

– Jobskabelse er et område, vi har meget fokus på, og et område, hvor vi skal lykkes endnu bedre. Derfor glæder det mig at se, at vores indsats nu bærer frugt, og at udviklingen i den grad går den rigtige vej. Særligt set i lyset af, at det modsatte var tilfældet fra 2016 til 2017, siger hun.

Holbæk Kommune har det seneste år investeret i flere ansatte og en tidligere indsats overfor de ledige, og man har desuden haft en øget fokus på at hjælpe ledige i de a-kasser, der har haft en overledighed set i forhold til resten af landet.

Også formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i Holbæk Kommune Lars Dinesen (S) glæder sig over den positive udvikling:

– Det at have et job er først og fremmest til gavn for den enkelte, men det giver også mere trivsel i familien, når far og mor går på arbejde. Når flere kommer i job er det samtidig en gevinst for virksomhederne, som bliver bedre rustet i en situation med udsigt til stigende rekrutteringsproblemer. Og endelig er det jo også til gavn for kommunekassen, hver gang en borger rykkes fra passiv at modtage forsørgelse til i stedet at modtage en lønseddel, forklarer Lars Dinesen.

Ikke alle a-kasser oplever samme fald i ledigheden
Det er dog ikke i alle a-kasser, at udviklingen er så positiv og det vil

– I løbet af august inviterer vil repræsentanter for de pågældende a-kasser til et møde med udvalget, hvor vi vil drøfte, hvad der skal til for at sikre, at også deres medlemmer kan nyde godt af opsvinget og blive en del af arbejdsfællesskabet”, fortæller udvalgsformand Lars Dinesen.

De a-kasser, der vil få særligt kommunalt fokus, er blandt andet de selvstændige, nogle af de tværfaglige a-kasser, FOA og HK.

– Det er afgørende for at skabe gode resultater, at vi alle trækker i samme retning. Både a-kasser, arbejdsgivere, medarbejdere, politikere og naturligvis de jobsøgende. Jeg glæder mig derfor over, at vi i fællesskab har startet en god udvikling, og jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet, siger Lars Dinesen.