26. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Åbent brev angående P-pladserne langs Havnevej

Kære John Harpøth

Du er Holbæk Kommunes viceborgmester og formand for Klima & Miljø og som sidstnævnte har du stor indflydelse på placering af kommunens offentlige parkeringspladser. I august 2015 mente du, at administrationen havde været lige hurtig nok med at leje højhusgrunden til parkeringspladser, da de burde have afventet Silvan-grundens byggestart. I samme måned kunne du godt se en model med parkering uden for byen, hvorfra Sparekassen Sjælland-Fyn og kommunens administration køres ind i shuttle busser.

I marts 2016 skulle du og dit udvalg have truffet en beslutning om et parkeringshus på Gasværksgrunden, men der var stor modstand og der blev talt om et alternativt parkeringshus på Bysøstræde. Intet blev vedtaget, hvorefter I besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe som bl.a. skulle kigge på en helhedsløsning på parkeringsforholdene i hele midtbyen. Arbejdsgruppens arbejde skulle være afsluttet og forelagt byrådet inden udgangen af 2016.

Den 27. Juni 2018 kunne man i Nordvestnyt læse, at John Harpøth er en ørn til at sortere sit eget affald, men den etiket kan man desværre ikke sige, at du har vedrørende parkering i Holbæk Kommune – tværtimod er det nærmere ”Hovsa Harpøth”. Dette da du pludselig bliver opmærksom på eller bliver oplyst om, at pengene i Parkeringsfonden skal retur, hvis de ikke er brugt inden 31. december 2018. Du bakkede pludselig op om at ødelægge en lang grøn kile langs Havnevej for at anlægge 40 – 60 parkeringsbåse. Det er da en hovsaløsning, som vil noget og bare pladserne ikke er i din baghave.

John Harpøth, vil du her i avisen svare de måbende og uforstående beboere på følgende spørgsmål: Hvad skete der med din idé om parkering uden for byen og shuttle busser til centrum? Hvor mange gange har den nedsatte parkeringsarbejdsgruppe været samlet og hvilke parkeringsmuligheder har de forelagt for byrådet i 2016? Er parkeringsarbejdsgruppen spurgt vedrørende p-pladserne langs Havnevej? Hvorfor er det beboerne langs Havnevej og Holbæk Petanque, som skal betale prisen for din og administrationens forglemmelse vedrørende brugen af midlerne i Parkeringsfonden?

Vi har tidligere i avisen læst overskriften: Selv i Holbæk Kommune kan fornuften sejre – det var på Orø, denne gang må det gerne være langs Havnevej.

Med venlig hilsen

Knud Erik Hansen
Pakhusstræde 7,
4300 Holbæk