Læserbrev: Et hult brøl fra V

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Et hult brøl fra V

I otte år havde Venstre flertallet i Holbæk Kommune, og lige så længe havde partiet alle muligheder for at udstykke kommunale jordarealer i Regstrup, Udby, Knabstrup og Jyderup. Men det skete ikke. I stedet fik vi meget andet, blandt andet sportsbyen i Holbæk til 325 mio. kr.
Ikke desto mindre konkluderer Morten Bjørn fra Venstre i et læserbrev: ’Flertallet fortrækker Holbæk by fremfor lokalområderne’, fordi vi ikke er parate til her og nu at bruge små 10 millioner fra kommunekassen på jordudstykningen i de fire områder. Og således forsøger Morten Bjørn at gøre Venstre til garant for lokal udvikling. I den forbindelse kunne det være interessant at høre lokalområderne, om de føler sig styrket eller svækket i de otte år, Venstre var borgmesterparti. Man kan kun gætte på svaret.

Desuden tror jeg ikke, der er mange partier i kommunalbestyrelsen, der er imod udstykningen i de fire områder. Nye boliger kan være en rigtig stor hjælp til den lokale udvikling og er en måde at tiltrække nye borgere til skoler, daginstitutioner og arbejdspladser. Men der er noget galt med timingen i forslaget, som Venstre har fremsat med radikal opbakning. For det første har Venstre som nævnt haft otte år til at udstykke jord, og for det andet bør udgiften lægges ind i næste års budget, så udstykningen går i gang i 2019 (det er en model, som Lokallisten for hele Holbæk Kommune vil arbejde på).
Tiden er ikke til at trække 10 mio. kr. op af kassen, og det er mest fair at finde pengene i en budgetforhandling, hvor de indgår i en række politiske prioriteringer. I den kontekst vil Lokallisten arbejde hårdt for at finde penge til de fire udstykninger.
Herudover kan man for Jyderups vedkommende tilføje, at Holbæk Kommune sammen med en gruppe af byens ildsjæle i øjeblikket arbejder netop med udvikling af boliger og boligområder i byen. Måske har gruppen anbefalinger af særlige boligtyper, som kan have indflydelse på udstykningen.

Men vigtigst af alt: Udvikling af lokalområder handler om meget andet end udstykning til boliger. Gode skoler, idrætsfaciliteter, grønne områder, daginstitutioner, et rigt foreningsliv og et stærkt fællesskab er lige så væsentlige parametre, når vi taler om lokal sammenhængskraft. Her kunne man så igen spørge Morten Bjørn: Er skolerne og daginstitutionerne styrket i de otte år, Venstre havde flertallet?

Og lad mig så for god ordens skyld tilføje: Vi skal både have en sportsby og en stærk lokal udvikling – de to ting supplerer hinanden rigtig godt. By og land er hinandens forudsætning.

Lars Qvist, Lokallisten for hele Holbæk Kommune
formand for Projektudvalget for udvikling af lokalområder, PULO

Denne artikel er publiceret den 19. april 2018 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply