7. december 2023

Foto: Morten Sundgaard.

Foto: Rolf Larsen
Det var lidt af chok, der ramte folkene bag Holbæk Sportsby kort før påske: Hele byggeriet ser ud til at skulle flyttes.

Arbejdet med opførelsen af de nye sportsfaciliteter for både eliten og de brede er allerede kommet langt. På trods af små “bump” undervejs, så står en del af sportsbyen allerede på marken.

Men nu ser det ud til at byggeriet formentlig skal demonteres og flyttes omkring 100 meter.

Stort nationalkulturelt fund
Årsagen er, at der under gravearbejdet er gjort flere fund fra den tidlige messingalder, og det har fået Kulturhistorisk Museum til at gribe ind.

Her forventes det, at Sportsbyen skal flyttes til – ca. 100 meter fra den nuværende plads. Foto: Rolf Larsen

Bl.a. er der i det område fodboldbanen skal ligge, fundet rester efter produktionen af de for perioden så typiske “candelabra aenea”, som i sær kendes fra udlandet.

– Hvis det viser sig at holde stik, så taler vi om fund af samme nationalkulturelle skala som Lurpakdritlerne, Istedløven og Ærtebøllemøddingen, forklarer Lisette Jensen fra Kulturhistorisk Museums Arkæologiske Rejsehold og som til dagligt beskæftiger sig med periodiske systemer. Hun har påsken igennem har arbejdet på byggepladsen for at kortlæggge fundene.

Denne skåltegn-sten blev fundet da Museum Vestsjælland gravede på Sportby-grunden. Foto: Jesper von Staffeldt.
Tidligere gjort fund fra Bronzealderen på stedet
De nye fund er ikke de eneste interessante, der er gjort i området. Som vi tidligere har skrevet, så havde det lokale Museum Vestjælland havde inden byggeriet gik i gang, lavet en række prøve udgravninger på stedet, og også fundet flere interessante ting. Bl.a. en cirka 100 kilo tung sten med skåltegn fra bronzealderen, spor efter tre bygninger samt kogegruber, keramik, flintredskaber og affald fra produktionen af disse redskaber.

Fundende blev dengang registreret, hvorefter byggeriet kunne gå i gang.

Men med de nye fund fra messingalderen er der tale om så sjældne fund, at Kulturhistorisk Museum har sat byggeriet i bero i påsken.

– Det er første gang vi i Danmark ser fund fra messingalderen, og dermed bliver vi altså nød til at kigge nærmere på det. Derfor har vi allerede meddelt, at vi ikke ser byggeriet fortsætte efter påske, ligesom vi har meddelt både kommunen og fonden Holbæk Sportsby, at der kan blive tale om, at frede en del af området, hvis ikke der findes en løsning vi kan være tilfredse med.

Og det er der ikke noget at gøre ved, slår Lisette Jensen fra Kulturhistorisk Museums Arkæologiske Rejsehold fast:

– Nogen gange må så snævre interesser, som der her er tale om, vige for vores fælles kulturarv.

Kommunalbestyrelsen hasteindkaldt
Kommunalbestyrelsen er blevet hasteindkaldt til et møde i dag, hvor museet vil orientere om fundene og konsekvenserne for Sportsbyens fremtid.

– Der er to muligheder, som vi ser det: Enten så bliver Sportsbyen flyttet ca. 100 meter, eller også vil vi kræve en del af området fredet med omgående stop for byggeriet, mens fredningsarbejdet står på, siger Lisette Jensen.

Kommunens administration har i påsken kigget på forslaget om at flytte Sportsbyen, og man har regnet sig frem til, at det vil komme til at koste i 70-80 millioner kroner. Pengene vil, ifølge administrationen, sagtens kunne findes i kommunens budgetter gennem effektiviseringer og omfordeling fra andre områder.

Design og konstruktion af Sportsbyen skulle gøre det nemt at demontere og flytte bygningerne. Foto: Morten Sundgaard.

Selve det tekniske med at demontere bygningerne og flytte dem, skulle heller ikke være noget større problem:

– Det er jo heldigvis designet og bygget som industribygningerne man ser langs motorvejen på den københavnske vestegn, så det er forholdsvis nemt at pille ned og bygge op igen, siger teknisk serviceleder i Holbæk Kommune, Adam Kwiecień, som har haft ansvaret for at se på den tekniske side af sagen.

Hvis kommunalbestyrelsen på sit møde i dag går med til at flytte Sportsbyen, så vil det kun give en mindre forsinkelse på byggeriet og åbningen af Holbæk Sportsby vil så kunne ske den 1. april næste år.

Tilføjet kl. 23.19: Der er selvfølgelig tale om en aprilsnar i dagens anledning. Tak til alle, som legede med.