19. april 2024

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Headspace bør etableres i Holbæk

Grafik: Sanalinsan/Rolf Larsen

Man kan i dag på www.avisen.dk læse:

Fra 2009 til 2016 er antallet af patienter i børne- og ungepsykiatrien steget med 62,6 procent.

Citat slut.

Det er et spørgsmål om at sætte tidligt ind. undervis skolelærer og pædagoger om de tidlige advarselstegn.

En styrket tidlig indsats skal understøtte, at børn og unge udredes og behandles på den mindst
muligt indgribende måde uden for psykiatrien.

Den nære indsats skal sikre, at børn og unge samt deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse og arbejde, og der sættes tidligt ind med indsatser.

Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, sundhedsproblemer og psykiske
lidelser.

Derfor er der behov for en styrket tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en
psykisk lidelse såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression og selvskadende adfærd mv.

Samarbejdet mellem regioner og kommuner skal styrkes til en mere helhedsorienteret indsats med
involvering af relevante parter.

Jeg vil gerne fremhæve et tilbud såsom Headspace.dk som desværre ikke findes i Holbæk.

med venlig hilsen

Kim M Hansen.
Medlem af DF i Holbæk.
Langholm 6
4460 Snertinge