22. maj 2024

Foto: Region Sjælland.

Foto: Region Sjælland.

Ledelsen på Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus mener ikke at travlheden for afdelingens sygeplejersker, som Dansk Sygeplejeråd har påpeget, giver serviceforringelser eller forhold, som er kritiske for patientsikkerheden.

Som vi tidligere har skrevet, så føler sygeplejerskerne sig hårdt pressede og de frygter, at det kan gå ud over patientsikkerheden.

Det er længere tids overbelægning og en generel mangel på sygeplejersker har skabt pressede arbejdsforhold på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, hvilket har fået Dansk Sygeplejeråd til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed med bekymring for patientsikkerheden.

Men ledelsen på Medicinsk Afdeling mener ikke, at der er grund til bekymring for patientsikkerheden. Således siger ledende oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, Lene Guldager:

– Det er korrekt, at der er travlt på vores medicinske afdeling. Men som i enhver anden situation med overbelægning på sygehuse, for eksempel når der er epidemier, så prioriterer vi opgaverne, så patientsikkerheden ikke bliver bragt i fare. Der er tale om serviceforringelser, for der er med travlhed mindre tid til den enkelte patient og pårørende. Men det er ikke forhold, der er kritiske for patientsikkerheden.

Rekrutterer sygeplejersker
Ledende oversygeplejerske Lene Guldager forklarer, at Medicinsk Afdeling er i fuld sving med at rekruttere flere sygeplejersker, så arbejdspresset afhjælpes.

– Det er helt rigtigt, at der mangler sygeplejersker. Det er ikke kun en udfordring for Medicinsk Afdeling men en generel udfordring på mange sygehuse rundt om i landet. Men vi er i fuld gang med rekrutteringen af de sygeplejersker, der mangler. Der er en god håndfuld sygeplejersker på vej ind i afdelingen på nuværende tidspunkt, og vi har afholdt ansættelsessamtaler med yderlige et antal sygeplejersker.

Holbæk Sygehus omplacerer aktuelt også sygeplejersker fra andre afdelinger/afsnit til tjeneste på Medicinsk Afdeling. Alle disponible interne vikarer er mobiliseret, og antallet af læger i vagt er opjusteret. 19. januar omplacerede ledelsen 4 ud af 16 senge på Medicinsk Afdeling for at udligne arbejdsbelastningen og afhjælpe arbejdspresset på det omtalte afsnit i Medicinsk Afdeling.

Lene Guldager forventer, at forholdene på Medicinsk Afdeling bliver bedre i løbet af relativt kort tid.

– Vi arbejder intensivt på rekruttering. Men jeg kan ikke love, at vi på den korte bane får rekrutteret alle dem, vi gerne vil have. Vi kan godt komme til at stå i den situation, at vi er nødt til at supplere med personale med anden uddannelse. Og så skal vi sikre, at sygeplejerskerne koncentrerer sig om de sygeplejefaglige opgaver.

“Fralæggelseserklæring”
Dansk Sygeplejeråd har på deres hjemmeside lagt en “fralæggelseserklæring”, hvor man som sygeplejerske ifølge Dansk Sygeplejeråd kan fraskrive sig alt ansvar, ved at skrive en mail forud for en vagt.

Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus, forklarer, at Region Sjælland har været i kontakt med Danske Regioner om “fralæggelseserklæringen”:

– Vi har været i dialog med Danske Regioner og vores umiddelbare vurdering er, at sundhedspersonale med autorisation ikke generelt kan fraskrive et ansvar. Vi ser dog dette juridiske skridt fra Dansk Sygeplejeråd som et symptom på et andet problem, og vi vil derfor fokusere på forholdene for patienterne og personalets arbejdsmiljø. Vi har aftalt med Danske Regioner, at de optager dialog med Dansk Sygeplejeråd om dette, så deres medlemmer – og dermed vores ansatte – får den korrekte rådgivning.

Læs også: Pressede sygeplejersker: Det kan gå ud over patientsikkerheden