12. juni 2024

(Privatfoto)

(Privatfoto)
Et nævneting har i dag i Østre Landsret fundet den nu 17-årig pige fra Kundby skyldig i forsøg på terrorisme ved i tiden forud for sin anholdelse den 13. januar 2016 at have forsøgt at fremstille en bombe for at udføre et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København.

Pigen, der var 15 ved anholdelsen, blev af et enigt nævningeting ved Retten i Holbæk fundet skyldig i samme forhold. Byretten fandt tillige tiltalte skyldig i et forhold vedrørende vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en pædagog på den institution, hvor hun under sin varetægtsfængsling var anbragt. Dette forhold, som tiltalte for byretten havde erkendt, har ikke været omfattet af tiltaltes anke til frifindelse. I byretten blev tiltalte idømt fængsel i 6 år.

I landsretten har der ikke været enighed om skyldspørgsmålet. 8 nævninger og 3 dommere har stemt for at finde tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. 1 nævning har stemt for at frifinde tiltalte. Efter udfaldet af stemmeafgivningen er tiltalte herefter fundet skyldig. Begrundelserne for de voterendes afgørelse fremgår af skyldkendelsen, der kan tilgås her.

Nu skal der tages stilling til straffen og den del af dommen forventes afsagt på mandag.