12. juli 2024

Flere vælgere har i dag sat deres kryds end ved de foregående to kommunalvalg i Holbæk Kommune.

73,74% af de stemmeberettigede i Holbæk Kommune valgte tirsdag at afgive deres stemme.

Ved det seneste valg i 2013 var valgdeltagelsen på 71,21% og ved kommunalvalget i 2009 var tallet 66,63%.

Den højeste valgdeltagelse på de 15 afstemningssteder i Holbæk Kommune fandt sted i Vipperød Hallen hvor 81,03% af de stemmeberettigede satte deres kryds. Det afstemningssted hvor færrest af de stemmeberettigede vælgere havde valgt at sætte deres kryds, var i Undløse Hallen hvor blot 69,59% havde stemt, da valgstederne lukkede.