4. marts 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Det går den rigtige vej

Da jeg for snart 4 år siden kom i Holbæk Byråd, var det også en udfordrende tid. Vi var i afslutningen af en hård finanskrise, og vi var som kommune sat på smalkost af den siddende regering. Vi skulle drive kommunen for færre penge med udsigten til flere opgaver.

På vej ud af denne byrådsperiode er det derfor alligevel med en vis tilfredsstillelse at kunne overdrage kommunen til et nyt byråd uden de samme udfordringer. Vi har fået vækst og udvikling tilbage til kommunen. Mere end 2.000 nye borgere, 640 nye arbejdspladser, nye virksomheder og masser af nye boligprojekter. Samtidig har vi skabt langt bedre rammer for vore ældre med nye plejehjem.

Men udgifterne til særlig ældre, svage borgere og ledige, som jeg har arbejdet med har været svære at styre og tæret på kassebeholdningen.

Nu tegner det heldigvis til at kassebeholdningen stabiliseres på den rigtig side af 100 mio.kr selvom vi bruger hele servicerammen. Så vi bruger alt, hvad vi må på børn, unge og ældre. Vi må og kan derfor ikke anvende mere på velfærdsområderne. Vi må få mere for de samme penge.

Vi har fået sat gang i afbureaukratisering af vores kommunale organisation og reduceret de administrative udgifter med 50 mio.kr.. Og kunne det nye byråd så beslutte at samle hele administrationen på én adresse, så viser beregningerne yderligere besparelser på 25 mio.kr..

Jeg giver trygt stafetten videre til det nye byråd i forvisning om, at det vil formå at udnytte alle de store muligheder vores dejlige kommune har.

Med venlig hilsen

Willy Lisby
Byrådsmedlem V
Holbæk Kommune

1 thought on “Læserbrev: Det går den rigtige vej

  1. Hej Willy Lisby

    Sikke dog en skøn og positiv retræte.
    Gid du kunne smitte alle de andre politiske brokhoveder, bare en lille smule.

    Jeg deler din afsluttende bemærkning: alle de store muligheder vores dejlige kommune har.
    Nemlig!

Comments are closed.