22. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserberv:

Tryghed for ældre står ikke til diskussion

Under de årlige budgetforhandlinger i kommuner landet over konfronteres man næsten altid med nyheder om sparekataloger, som skridt for skridt ødelægger trygheden for vores ældre medborgere. Rystende forslag som handler om at lade ældre blive i sengen det meste af dagen, afskaffe basal hjælp og spare på alle de servicetilbud som øger den enkeltes livskvalitet.

I Holbæk Kommune har vi også været gennem store besparelser på ældreområdet. Vores økonomi har tvunget os til at træffe de beslutninger, og et flertal i byrådet var i flere år ikke parate til at hæve skatten for at mindske antallet af nedskæringer. Det har ikke være kønt at se på – navnlig ikke for de ældre, som er blevet berørt af nedskæringerne.

For os i Socialdemokratiet er der ingen tvivl om at tryghed for de ældre står højt på dagsordenen. I budget 2018 bliver børneområdet prioriteret, men vi bliver nødt til at skabe rum og plads for forbedringer på ældreområdet. Derudover skal kommunen i langt højere grad samarbejde med foreningslivet om at modvirke ensomhed, depression og psykisk sårbarhed blandt vores ældre. Det er nemlig en meget overset problemstilling, som har stor betydning for den enkeltes liv og helbred.

Med venlig hilsen

Christina Krzyrosiak Hansen
Politisk leder og Borgmesterkandidat S Holbæk Kommune