24. september 2023

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Delegation og decentralisering

Langhåret overskrift? Ja, men grundlæggende nødvendig at forstå for det nye byråd, der efter valget skal sætte rammer for direktionens administration og rådgivning.

Derfor: Når kommunalbestyrelsen DELEGERER visse beslutninger til administrationens afgørelse, fx i lokalplansager, så gør den det ud fra en forventning om, at administrationen vil forvalte beslutningen fuldstændig som kommunalbestyrelsen selv ville have gjort det. Det letter administrationens arbejde, og det giver politikerne tid at tænke politik. Men vi har alt for mange eksempler på, at administrationen udnytter delegationen til at omformulere intentionerne, fremføre egne løsninger -eller værre endnu – afgør sagen!

Derimod: når kommunalbestyrelsen DECENTRALISERER sine beslutninger til det yderste led i den kommunale ”kæde”- fx daginstitutions- og skoleledere -, så forventer den ikke, at fagfolkene der gør nøjagtig som byrådsmedlemmerne selv ville have gjort. Den forventer derimod, at lederne der finder en lokal løsning i samarbejde med de involverede forældre, lokale håndværkere osv. Det er den tillid, som Konservative vil vise kommunens dygtige ledere.

Derfor skal det nye byråd gennemgå og ændre i de eksisterende delegationer til administrationen. Den har gennem flere år dokumenteret, at den ikke magter at kende grænserne for sin ”magt”. Magten skal tilbage til de folkevalgte.

Bent Brandt
Byrådskandidat (Kons.)
Ahlgade 58B