Kundby-sagen: Forholdsregler i retten

I forbindelse Kundby-sagen, er der en indført forskellige forholdsregler og bestemmelser, som skal overholdes af både presse og tilhøre i retten.

Som vi skrev i går, så er politiet massivt til stede ved domhuset i Domhusstræde. Desuden er der opstillet scannere og politiet gennemfører adgangskontrol til retssalen.

Det er tilladt at medbringe ½ liter vand under retsmødet. Men derudover må man ikke medbringe hverken mad eller drikkevare.

Det er heller ikke tilladt at tale i telefon i gange og foyer i domhuset. Alle telefonsamtaler skal foregå udenfor.

Dertil kommer de almindelige regler som, at man ikke må fotografere i retten eller optage lyd. Pressen må dog gerne skrive live fra retten, ligesom der gerne må tegnes, hvilket flere dagblade benytter sig af.

Retten har stillet en hel retssal ved siden af den sal, hvor selve sagen føres, til rådighed for pressen, hvor den kan arbejde eller tage en kop kaffe eller en vand. Men under selve sagen, sidder de fleste i Sal A, hvor sagen føres.

Denne artikel er publiceret den 20. april 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply