Læserbrev: Ingen lette løsninger

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Ingen lette løsninger

Den kommunale økonomi giver anledning til mange spørgsmål og reaktioner fra politikere og interesserede borgere. Det er helt forståeligt, når resultatet for 2016 ikke stemmer med det budget, som kommunen gik ind i året med. For byrådet er det ikke tilfredsstillende, at der har været et ikke planlagt merbrug, som tærer på kommunens kassebeholdning. Når 29 af byrådets medlemmer har vedtaget et budget, forventes det at holde. Og det er slet ikke tilfredsstillende som borgmester at se frem til et negativt regnskab for året, der er gået. Ansvaret er i sidste ende byrådets og som borgmester, mit.

Borgmester Søren Kjærsgaard. Foto: Holbæk Kommune

Borgmester Søren Kjærsgaard. Foto: Holbæk Kommune


Merforbruget er opstået på flere områder; Der har været flere udgifter til ledige på arbejdsmarkedsområdet, flere børn og voksne har haft brug for dyrere tilbud på det specialiserede socialområde, flere ældre har haft brug for mere hjælp på ældreområdet, ligesom skolerne har haft svært ved at overholde deres budget. Allerede i løbet af 2016 er der blevet iværksat forskellige indsatser, der skulle nedbringe forbruget – det har hjulpet, men ikke nok. I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev der taget yderligere fat og vi er tilbage på sporet i 2017. En stram styring og skarpt fokus skal sikre, at vi i år kommer i mål.

Det har konsekvenser at bruge flere penge end aftalt. Derfor må en række anlægsprojekter i år afvente og udskydes indtil der er penge til at sætte mere i gang. Igangværende byggerier fortsættes naturligvis som aftalt.

Der gøres mange tanker om at finde lette forklaringer på, hvorfor vi har brugt for mange penge. Holbæk Sportsby gives i mange udlægninger skylden for den økonomiske situation. Det er let at forklare og forstå, men desværre ikke rigtigt. Det havde ellers været nemt, hvis forklaringen lå gemt her.

Som sagt skyldes den øjeblikkelige udfordring et merforbrug på driften sidste år. Flere udgifter til arbejdsmarkedsområdet, det specialiserede socialområde mv. kan vi ikke give Holbæk Sportsby skylden for. Midlerne til Holbæk Sportsby er budgetlagt i 2017 og 2018. Udfordringerne stammer fra tiden før Holbæk Sportsby. Det er vigtigt at fastholde fokus på budgetoverholdelse – det er det, der skal bringe os godt videre. Gennem 2017 og ind i de kommende år.

Da Socialdemokraterne, De Radikale, medlemmer af DF og Venstre stemte for Holbæk Sportsby var det på grundlag af budgetter og en kommunal kassebeholdning, der fint rummede økonomien til Sportsbyen og mange andre anlægsprojekter, som vi prioriterede. Siden har andre områder forbrugt en del af budgettet og kassebeholdningen, som gør, at situationen i dag ser anderledes ud. Det kunne ingen vide, da beslutningen blev truffet. Havde vi i dag skulle træffe beslutning om at igangsætte Holbæk Sportsby, var grundlaget et andet og pengene færre. Nu ville projektet være skubbet ud i tid, som andre ikke igangsatte projekter bliver det. Det har aldrig været Holbæk Sportsby for enhver pris. Økonomien skulle være der. Det var den, da et stort flertal traf beslutningen. Nogle siger i dag, at vi bare kan stoppe byggeriet, men det vil koste millioner og dermed være med til at gøre vores økonomi endnu mere vanskelig at håndtere.

Der findes ingen lette løsninger, kun hårdt arbejde med fokus på det væsentlige. Det skal bringe os tilbage på sporet.

Borgmester Søren Kjærsgaard

Denne artikel er publiceret den 24. marts 2017 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

 • Hanne Duelund Larsen

  Jamen dog ! kære borgmester Søren Kjærsgaard,

  Har du og resten af byrådet egentlig tænkt over, hvad et “budget” er ?

  Åbenbart har man arbejdet med et budget, som allerede var så faktuelt som et regnskab. Og det må da siges at være en ganske alvorlig fejl.

  Dengang jeg “slog mine folder” i erhvervslivet ved jeg, at hvis mine ret betragtelige budgetter ikke havde indeholdt både viden, godt købmandsskab og så den nødvendige buffer til det, som kan kaldes “uforudsete hændelser” – så ville resultatet have været, at både min adm. dir. og bestyrelsen ville have sagt “farvel” og ikke “tak” til mig.

  Er der virkelig ikke én eneste af den mindre hær af højtuddannede medarbejdere, som politikerne omgiver sig med, der har peget på nødvendigheden af at have en buffer for den opremsning af uforudsete hændelser, som byrådet og borgmesteren til stadighed “vasker hænder i”. Eller hører I bare ikke efter ?

  Du peger på :
  Ups – flere udgifter til ledige – Ups flere børn og voksne i det specialiserede socialområde – Ups – de gamle har brug for hjælp – Ups – skolerne har svært ved at overholde deres budget.
  Jamen for pokker, det er jo netop de udsving, der er fra år til år. Og det kan umuligt være udsving, som man ikke har set i kommunen i de foregående år – forud for Sportsbyen.

  Og så til Holbæk Sportsby (dette udmærkede projekt – altså hvis man havde midlerne). Sportsbyen kan selvfølgelig ikke have skyld for den dårlige økonomi i Holbæk. Sportsbyen er en “ting” !!
  MEN POLITIKERNE HAR SKYLDEN!

  Kære borgmester – Denne “sang fra de varme lande” som du præsenterer her i læserbrevet er uværdig.

  Stå dog frem som et mandfolk og erkend, at det vi står tilbage med i Holbæk vil være den “skamstøtte”, som Sportsbyen vil være over en fejlslagen politik og et fejlslagent byråd.

Leave a Reply