Læserbrev: Svar til Laust Davidsen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Svar til Laust Davidsen

I hr. Laust Davidsen seneste læserbrev omkring Plejehjemmet Fjordstjernen anføres, at Fjordstjernen havde givet et tilbud på levering af sygeydelser på 5,7 mkr.. Det er ikke korrekt. På udvalgsmødet 22. august blev udvalget oplyst om, at Fjordstjernen havde beregnet udgiften til 5,7 mkr., men samtidig, at Fjordstjernen havde indvilget i levere ydelserne til den pris plejehjemmet på Samsøvej havde beregnet til 3,4 mkr..

Fra pårørende har der lydt megen bekymring om, at der skulle nye medarbejdere på banen ikke mindst i aften og nattimerne, ligesom Ældrerådet og Handicaprådet ikke var blevet hørt.

Det er min opfattelse, at har man lavet en fejl, har man en forpligtelse til at få den rettet.
At skyde skylden på udvalgsformanden for den manglende høring hører ingen steder hjemme, vi øvrige i udvalget var heller ikke opmærksom på fejlen. Derimod kunne vi nok have forventet, at Administrationen havde haft høringerne på plads som minimum før sagen kom i Byrådet 6. september.

Det er rigtig, jeg er i tvivl om, at prisen kan holde, når sygeplejen og den øvrige pleje skal deles mellem 2 arbejdsgivere. Her forsvinder jo synergierne i at samle opgaverne. De synergier, som formentlig gør, at Fjordstjernen har givet et tilbud på 3,4 mkr..

Afslutningsvis er jeg overrasket over, at du helt ser bort fra beboernes tarv, hvoraf rigtig mange er stærk plejekrævende 24-7, men det handler måske mere om ideologi Laust Davidsen?

Med venlig hilsen

Willy Lisby, Venstre
Medlem af Aktiv hele Livet -Sundhed og Omsorg

Denne artikel er publiceret den 22. november 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply