Sparekassens halvårsregnskab det Bedste resultat i 191 år

PRfoto.

PRfoto.

Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen, der har hovedsæde i Holæbk, har offentlig gjort sit halvårsresultat og det er det bedste regnskabsresultat i sparekassens 191-årige historie.

Resultatet efter skat stiger 82 % til 128,1 mio. kr. Det svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på 10,4 % og er det bedste

Forventningerne til året opjusteres
Resultatet er tilfredsstillende, og forventningerne til resultatet efter skat for hele året – forudsat uændrede kursreguleringer – opjusteres på baggrund af halvårsresultatet fra den tidligere resul-tatforventning på minimum 144 mio. kr. til et niveau på 190-210 mio. kr.

– Det er tilfredsstillende, at vi kan aflægge det bedste resultat i sparekassens lange historie, og at vi nu opjusterer det samlede resultat for 2016. Vi er overbeviste om, at vores strategiske satsning på at fastholde og udbygge sparekassens filialnet nu giver pote, siger administrerende direktør Lars Petersson.

Vækst i forretningsomfang
Det samlede forretningsomfang vokser med 1,1 mia. kr. til 30,0 mia. kr.

Udlån stiger, og nedskrivninger falder
Koncernens udlån stiger med 1 %, og nedskrivningerne forventes fortsat at falde i 2. halvår af 2016. De samlede nedskrivninger for 2016 forventes at være på et lavere niveau end i 2015.

– Bedre konjunkturer på Sjælland giver god grobund for optimisme og fremgang. Vi oplever en stærk udvikling i boligpriser og omsætningen af boliger i vores kerneområde. Samtidig kan vi no-tere, at nedskrivningerne falder. Det udgør under ét et solidt afsæt for sparekassen, når vi ser på de kommende år – i en situation, hvor konkurrencen er hård, siger Lars Petersson.

Nye filialer og 1500 nye kunder i København
Sparekassen oplever fortsat en markant tilgang af såvel privat- og erhvervskunder samt eksiste-rende kunder, der udvider deres engagement. Vi forventer således tilgang på 1500 nye kunder i København som resultat af etableringen af nye filialer i hovedstadsområdet.

– Kundetilgangen og den stigende omsætning i koncernen peger på, at mange bankkunder for al-vor har fået øjnene op for, at sparekassen er et stærkt lokalt alternativ til de meget store lands-dækkende banker. Den lokale tilstedeværelse er helt afgørende. Og vi står netop nu overfor at åbne endnu fire nye filialer i Hundested, Helsingør, Nyborg og Vanløse, siger Lars Petersson.

Denne artikel er publiceret den 25. august 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply