Læserbrev: Er der født mange spædbørn i Holbæk Kommune?

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Er der født mange spædbørn i Holbæk Kommune ??

Det er den eneste forklaring jeg kan finde på de paradoksale udmeldinger, der kommer fra Holbæk Kommune.
Kommunen meddeler (i chok) i går, at der skal spares 204 mio kr. på næste års budget. Tallet har man fundet frem til på en kommunal camp. Borgmesteren begrunder det med, at der er ubalance mellem indtægter og udgifter. Man har fået flere borgere og har fået reduceret de statslige tilskud.

Her til morgen tikker der så en nyhed ind fra Holbæk Kommune på Facebook – med overskriften ”Har du fået nye naboer?” – Efterfulgt af en ”lovsang” over det faktum, at Holbæk Kommune har indtaget en 4. plads (næsten-bronze i disse OL-tider) over kommuner med den største nettotilflytning i det sidste års tid.
Og oven i købet med en opfordring til os læsere (borgere) : ”Og husk, at hvis du kender nogen, der står og skal flytte, så giv dem lige et tip om www.velkommentilholbæk.dk” – For guds skyld (og Byrådets skyld) – dét må I endelig ikke gøre, fordi det åbenbart vil betyde, at kommunen så får endnu større ubalance i økonomien!!!!

Det kunne være interessant at se statistiktallene for døde – fødte – tilflyttere og fraflyttere for Holbæk Kommune alene. Jeg har forgæves søgt dem under Danmarks Statistik linket.
Hver eneste tilflytter til en kommune vil mig bekendt betyde indtægter – både direkte og indirekte – til kommunen som helhed. Hvis tilgangen udelukkende er spædbørn vil det kun give indirekte indtægter, fordi det varer nogle år, før de betaler skat.

Hanne Duelund Larsen
Orø
(Adressen er redaktionen bekendt)

Denne artikel er publiceret den 20. august 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

6 kommentarer

 • Bjarne Steen

  http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp

  Befolkningens udvikling efter område, tid, bevægelsesart og køn

  Mænd Kvinder
  Holbæk 2015

  Levendefødte 301 325
  Døde 334 319
  Fødselsoverskud -33 6

  Tilflyttede 1 994 1 952
  Fraflyttede 1 728 1 708
  Nettotilflyttede 266 244

  Tallene er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

 • Hanne Duelund Larsen

  OK – når det ikke er spædbørn – så må man jo spørge Holbæk Kommune, hvad er der så “i vejen” med de ca. 500 nye borgere, som er kommet til Holbæk, siden de bliver en underskudsforretning for kommunen. Og oven i købet i en størrelsesorden på 204 mio. kr. ?????????
  Man undres.

 • Søren Kjærsgaard

  Hanne Duelund Larsen advarer i et læserbrev mod at henvise potentielle nye borgere i Holbæk Kommune til tilflyttersitet velkommentilholbæk.dk. Hun er nervøs for, at det vil forværre økonomien, hvis vi bliver flere.
  Sådan er det heldigvis ikke. Det er faktisk lige modsat. Nye borgere er en rigtig god forretning og de 1000, der flyttede til sidste år, har givet os fordele på kort sigt og kommer til at give endnu mere på lang sigt.
  Misforståelsen opstår, fordi vi netop er gået i gang med budgetarbejdet. Her skal vi finde 204 millioner kroner for at opretholde balance i vores budgetter.
  En del af forklaringen på denne ubalance skal findes i de nye borgere. For det faktum, at vi voksede med ca. 1000 indbyggere sidste år, udløser en større procentdel af de statstilskud, der sendes ud til kommuerne. Det er rigtig godt. Men samtidig og helt uafhængigt af denne tilflytningssucces har man reduceret de samlede statslige tilskud til kommunerne.
  Vi får med andre ord en større procentdel af kagen. Men kagen er altså bare blevet mindre. Det betyder, at vi har ca. de samme penge som sidste år, men samtidig har vi fået flere borgere. Det skaber en ubalance i budgettet, som vi skal håndtere. Men det betyder altså ikke, at det er en dårlig forretning at få flere borgere.
  Hvis ikke vores indbyggertal var steget ville vi jo have fået den samme procentdel af en mindre kage. Vi ville med andre ord have fået færre penge og det ville ligeledes have skabt en ubalance.
  Samtidig skal man altså også se på, at nye borgere lægger penge i handelslivet og hos andre erhvervsdrivende. De køber huse og lejer sig ind. De skaber aktivitet og overskud mange steder i vores kommune. Det er derfor en overordentlig god ide at få flere borgere.
  Så, Hanne Duelund Larsen og alle andre: Tip endelig en potentiel ny borger – det lønner sig for os alle.

  Søren Kjærsgaard
  Borgmester Holbæk Kommune

 • Petersen

  Så er det bare med at få stoppet sportsbyen i en fart.

 • Hanne Duelund Larsen

  Tak til borgmesteren for hans ”udlægning af teksten”.
  Jeg kan berolige borgmesteren med, at vi er nogle, som allerede på forhånd havde forstået, at midlerne fra staten ville være mindre (”den mindre kage”) – men det var en god og pædagogisk udlægning.

  Men ikke desto mindre skrev borgmesteren i pressemeddelelsen d. 19. august (iflg. Sn.dk), at ”Det betyder, at vi med de samme indtægter skal afholde flere udgifter”.
  Altså de nye borgere betyder flere udgifter ! – Denne udtalelse må han dog forholde sig til ?

  Samtidig med borgmesterens svar på HO af gårs dato, svarer en ”Henrik” – uden efternavn – på Holbæk Kommunes vegne på de spørgsmål omkring statistik-tal på nye borgere og økonomien i kommunen i den anledning, som vi var flere der havde stillet på Facebook.

  Denne ”Henrik” skriver loyalt afsnit efter afsnit den samme ”forklaring”, som borgmesteren havde gjort.
  DOG var der ét interessant afsnit.
  Citat : ”Når det er sagt, så er de nye tilflyttere jo også kun en del af forklaringen på ubalancen. Den kommunale økonomi er generelt presset, og allerede ved budgetlægningen sidste år lå det fast, at Holbæk Kommune skulle finde 100 millioner i 2017 for at få økonomien til at balancere” citat slut

  Så står altså tilbage, at de resterende 100 mio kr. jo så må skyldes de forøgede udgifter på de nu oplyste ca. 1000 tilflyttere ??? Som en gennemsnitbetragtning er udgiften pr. ny tilflytter 100.000 kr.

  Hvilke udgifter har man på disse nye borgere, som kan summe op i et GENNEMSNIT på 100.000 kr. pr. person ???
  Og er det så før eller efter, at disse ny tilflyttere har betalt deres skat til kommunen, som alt andet lige er = indtægt.

  Hvordan i alverden kunne Byrådet dog være i chok efter budget-campen, som det fremgik af pressemeddelelsen, Idet det jo allerede for et år siden ”lå fast”, at der skulle findes 100 mio i 2017 budgettet ????

  ——–

  Og til Petersen’s kommentar fra i går aftes: Ja, det kunne da være en meget naturlig konsekvens, når det nu ser ud som det ser ud med kommunens økonomi.

 • Lasse

  Kære Holbæk
  Alt handler om midler, dvs Handel på Personnummer
  Det handler om magt og Penge
  Hvad Tror i der sker når Det store massive rod Og Overgreb på Børn og Familier siden 2006 har ført med sig

  Vækst til Advokater og dommere,
  Jeg kender deres syge spil hvor alle spilles rundt

  I skal trække jer op på et højere sted som hedder Byens styre og drift
  Vi har flere gange hørt fra whisleblowere i byrådet fortælle om loger der styrer
  Sparekassens chef/direktør som styrer
  Ejendomsmæglere der også er med i frimurerne
  Og frimurere handler det kun om penge og styring

  Jeg er den far der har fået fyret Hans søie, Hanne Diechmann , og mange af dem der har gjort Børn ondt og knust Familier

  Og nu skal jeg i retten og møde en anklagemyndighed på Fredag 24/3-17 kl 13:30 hos Retten i Holbæk , hvor der har været mange ulovligheder fra Politiet og domstole

  I ved ikke hvordan bystyre er sat sammen, og hvilke magter der Manipulere jer rundt

  Jeg håber at Redatøren her er på folkets side
  Ellers er der på youtube Folkets Vogn og jeg står gerne frem med sandheden om hvordan Søren, / Står i Byrådsmødet 9 dec 2015
  Mød en far 4 timer og 15 min inde
  Mød en ligeså Malene til slut, efter manden der snakker om …
  Hun har også fået stjålet sin søn på ulovligheder

  Ligesom Magnus bevistelig er Udsat For menneskehandel af Sørens Kumpaner

Leave a Reply