800.000 kroner til landsbyfornyelse

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Holbæk Kommune har fået 800.000 kroner fra regeringens pulje til landsbyfornyelse.

Ifølge erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen ønsker regeringen med puljen at “give de sværest stillede kommuner bedre mulighed for at skabe attraktive landsbyer, og nedrive de bygninger og ejendomme, som skæmmer i landsbybilledet og som hæmmer tilflytning og borgeres lyst til at bosætte sig i de mindre landsbysamfund. Med ordningen kan kommunerne forhåbentligt fortsætte udviklingen af deres lokalsamfund, så det bliver attraktivt at bosætte sig over alt i hele Danmark.”

Der er på landsplan afsat 55 millioner kroner om året i puljen frem til 2020 og da det er mindre end tidligere puljer er antallet af kommuner, som kan få tilskuddet også mindsket:

– Regeringen har valgt at fokusere på de kommuner, hvor behovet er størst. Med den nye ordning understøtter vi en mere effektiv udmøntning, hvor kommunerne kan lave en langsigtet indsats for at skabe mere attraktive landsbyer fremover, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Holbæks nabokommuner Kalundborg, Odsherred og Sorø har fået henholdsvis 1,7 mio., 1,2 mio og 500.000 kroner i tilskud.

Denne artikel er publiceret den 8. juli 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply