Svar på Simon Drosts udtalelser om Orø Kros konkurs

Orø Kro. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Orø Kro. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.


Holbaekonline.dk har kontaktet Orø Kro for at få en kommentar til Simon Drosts udtalelser om, at kroens konkurser er udtryk for skævvridning i konkurrencen. Vi har fået svar fra foreningen Isefjordens Perle, som er de nye kræfter bag kroen.

Vi bringer hele svaret herunder:

Hej,

Jeg har, ad omveje modtaget denne mail, og set den medfølgende YouTube-video.
Der efterlyses kommentarer/svar.

Jeg vil efter bedste evne forsøge at svare på indholdet.

Det fremhæves i videoen at der har været fire driftsselskaber bag Orø Kro siden 2010. Det skal nok passe.
Jeg har ikke været involveret i nogle af disse, og kan derfor ikke udtale mig på disses vegne.

Da Orø Kros driftsselskab måtte dreje nøglen pr. 1. april i år, var jeg imidlertid initiativtager til at stifte Foreningen Isefjordens Perle, med det formål at få kroen op at køre igen.

Til det formål har vi sammensat en bestyrelse der skal fungere som driftsselskab for kroen. Jeg er blevet formand for denne.

Foreningen opfordrer til at alle der vil medvirke til at støtte opretholdelsen af Orø Kro, og underbygge dennes funktion som naturligt samlingssted på Orø melder sig ind i støtteforeningen, og i øvrigt bidrager med hvad de nu kan.
Heldigvis kan jeg konstatere at Simon også har valgt at gå ind i dette med positivt sind, og har valgt at melde sig ind i støtteforeningen.

Min bevæggrund for at gå ind i arbejdet med foreningen er en forholdsvis kort tilknytning til øen (tre et halvt år som sommerhusejer med ugentligt ophold på øen).
Jeg har yderligere, som frivillig, deltaget i at lave markedsføring for kroen.
Set fra mit synspunkt er kroen et væsentligt omdrejningspunkt for øen, men selvfølgelig ikke det eneste.

Jeg vil meget gerne være medvirkende til at kroen, uanset tidligere historie, fortsat eksisterer og medvirker til at skabe det liv på øen som den hidtil har gjort.
Det er ikke en lille opgave at få kroen til at fungere, men jeg tror at vi med fælles hjælp kan gøre det, og håber i den forbindelse at møde en vis imødekommenhed fra andre aktører på øen, herunder de øvrige serveringssteder. Ingen af os bør underkende den synergieffekt der ligger i at vi er flere til stede.

Hvad angår det emne der bruges som præsentation af videoen – underbudspolitik – har jeg umiddelbart svært ved at se problemet. Jeg var med til at promovere de tilbud der kørte på kroen i februar og marts, og har da også set resultatet af denne markedsføring.
Jeg ser ikke nogen idé i en priskrig på øen, og mener heller ikke at det var det der var lagt op til. Andre kan jo lave samme gode tilbud, og måske derved medvirke til at synliggøre øen og trække flere folk til udefra – til glæde for alle.

For at trække 100+ mennesker til Orø på hverdagsaftner skal der særlige tilbud til. Det var heldigvis en succes, og med langt de fleste gæster kommende “udefra”.
De fleste af disse havde næppe været på Orø disse dage hvis ikke det havde været for det gode tilbud. At der så også var mange orøere der benyttede sig af tilbuddet er jo kun glædeligt.
Uden at kende til de nøjagtige tal, tør jeg godt gætte på at det ikke har været en bragende overskudsforretning, men dog kunne løbe rundt. Drikkevarerne har nok måtte opveje køkkenprocenten.

Lige nu er det et omfattende stykke praktisk arbejde at få en forening som vores på benene som driftsselskab. Det tager lidt tid, men det flasker sig hen ad vejen.
Heldigvis er der også en stor opbakning bag projektet, og modvind som dette må vi nok bare tage med.

Foreningen har oprettet en hjemmeside som, i korte træk, skitserer hvad formålet er.
Den kan findes på: http://isefjordensperle.dk

Blandt de ting der fremhæves på hjemmesiden er også det videre samarbejde med Fishing Zealand og Holbæk Erhvervsforum om udvikling af fisketurismen på Orø.
Det er et område hvor en lang række aktører på en har vist at vi kan stå sammen, og et område hvor der er gode muligheder for at vi fremadrettet får et godt og frugtbart samarbejde.

Håber at dette er fyldestgørende.

m.v.h.

Martin Wegeberg

Foreningen Isefjordens Perle
Bygaden 57, Orø
4300 Holbæk

Denne artikel er publiceret den 19. april 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

 • Simon Bordal Hansen

  Der har jo som Simon Drost siger det i interviewet været en række konkurser gennem de senere år. Driftsselskabet går konkurs – regningerne/lønningerne betales ikke – og umiddelbart efter tager et nyt driftsselskab over og fortsætter som om intet er hændt.
  Alle virksomheder kan havne i en konkurs, hvis markedet pludselig svigter. Men at det sker gang på gang er ikke i orden. Konkurs betyder jo, at der er brugt varer og medarbejdere, som ikke betales. Når det sker år efter år, har Drost da en pointe i, at kroens konkurser skævvrider konkurrencen. De andre restauratører benytter jo ikke konkursen som tilbagevendende metode til at redde forretningen – de betaler enhver sit og sætter deres omkostninger derefter.
  Det har været tabu på Orø at tale højt om kroens konkurser – jeg synes det er befriende, at dette tabu nu er brudt. Det rammer hele øens anseelse, hvis en virksomhed havner i sådan en konkurs-spiral.
  Ingen har beskyldt kroen for at være konkursrytter – men hvis man tegner en tidslinie og skriver konkurserne ind og skriver de nye driftsselskaber ind, så ligner det unægtelig et mønster.
  Dét synes jeg anstændigvis kroen skylder øen en forklaring på.

  Hvis kroen er umulig at gøre rentabel, så bør den jo lukke, eller skære de usunde dele af driften fra. Det er ikke i orden at regningerne for den usunde forretning skal betales af andre.

  Simon Bordal
  Bygaden 72
  Orø

Leave a Reply